CAD / CAM

Programy CAD/CAM – są narzędziami informatycznymi, które wspomagają programowanie maszyn CNC, lub pomagają przy konstruowaniu różnorodnych elementów lub całych zespołów. W dzisiejszych czasach programy CAD już praktycznie całkowicie wyparły tradycyjne sporządzanie technologii. Wykorzystywanie nowoczesnej technologii przyczynia się między innymi do poprawienia efektywności, czy skrócenia czasu potrzebnego na narysowanie rysunku, co za tym idzie obniżenie całkowitych kosztów produkcji.

 

CAD (ang. Computer Aided Design) – projektowanie wspomagane komputerowo

Oprogramowanie CAD – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Metodologia CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy:

wszystkie geometryczne,

wszystkie dynamiczne,

niektóre technologiczne (np. materiałowe).

Zbiór tych trzech rodzajów informacji stanowi zapis konstrukcji wyrobu (jego dokumentację konstrukcyjną).

 

CAM (Computer-Aided Manufacturing) – wytwarzanie wspomagane komputerowo.

Oprogramowanie CAM – komunikuje się z maszyną sterowaną numerycznie (CNC) za pomocą tzw. postprocesora.
Postprocesor – jest narzędziem zapewniającym poprawny format kody NC. Każda maszyna CNC wymaga odpowiedniego, zrozumiałego dla niej kodu. Producenci maszyn wyposażają swoje produkty w dodatkowe funkcje – urządzenia (np: sondy do pomiaru narzędzi, detalu, manipulatory roboty itp.), które mogą być obsługiwane z poziomu kodu NC, poprzez specjalną sekwencję lub specjalne dodatkowe funkcje M.

 

 
Przy programowaniu korzystamy w większości z cyklów, jakie daje nam sam system sterowania, przygotowując program w możliwie jak najprostszy sposób, aby był łatwo edytowalny przez operatora i którego można byłoby przystosować do wykonywania podobnych elementów.