KURS 120 H

120H – “OPERATOR PROGRAMISTA-  CNC”


3 Tygodnie 15 dni

 

NOWOŚĆ

OFERTA KIEROWANA DLA URZĘDÓW PRACY I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY  UNIJNE !!!

Zanim przyjedziesz na Kurs otrzymasz dostęp do platformy e – lrarningowej, gdzie za pomocą odpowiednich materiałów, samodzielnie nauczysz sie wiele rzeczy  i przygotujesz do Kursu – 60H ucząc się samodzielnie kolejne 60 H uczysz sie w naszej szkole

120 GODZIN – 15 DNI, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU – ZAJĘCIA TEORETYCZNO – PRAKTYCZNE GRUPA 10 OSOBOWA —-> JEDEN WYKŁADOWCA

 

Kurs – 120H – pozwala na zdobycie solidnych podstaw z zakresu obsługi i programowania Tokarek oraz Frezarek CNC z układami sterowania: FANUC i SINUMERIK, HEIDENHAIN,

 

PROGRAM KURSU —–> wszystkie szczegóły w zakładce CNC
Program nauczania zatwierdzony przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra, pod nazwą zawodu: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu 821107.

Nazwa szkolenia:

„ OPERATOR – PROGRAMISTA CNC ”

Zakres szkolenia:

−  RYSUNEK TECHNICZNY
−  BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE,
−  METROLOGIA WARSZTATOWA
−  TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
−  PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO):
−  PRAKTYCZNE USTAWIENIE OBRABIARKI CNC (Tokarka, Frezarka)

JAK SIĘ ZAPISAĆ

1) OSOBIŚCIE ul. Stefana Batorego 15 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Tel. 889-936-451

2) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie (decyduje data zgłoszenia):
https://www.cncmodern.pl/zgloszenia/

3) Telefonicznie: +48 889-936-451

 

PŁATNOŚĆ:
W pierwszym dniu szkolenia należy dokonać wpłaty pierwszej raty gotówka, pozostałą część płatności należy wpłacić w ostatnim dniu kursu,
Przelew na konto – cała kwota.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu trzeba podać dane firmy.
W cenę kursów wliczone są:
– catering przerwy kawowe dla uczestników kursu,
– materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, programy symulacyjne, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe
– zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w-angielsko-niemieckiej wersji językowej.

CENY SZKOLEŃ DLA FIRM, URZĘDÓW PRACY I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EFS USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 


GWARANTUJEMY:
– 100% SATYSFAKCJI !
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%  TEORIA – 20%
– ZAJĘCIA NA RZECZYWISTYCH MASZYNACH CNC:ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia – jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności pozwalające na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek)
. Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarki sterowanej numerycznie.

Zajęcia praktyczne obejmują, min.
– dobór  narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu wykonania pomiaru
– dobór narzędzi skrawających oraz ich parametrów do obróbki danej części
– ćwiczenia w tworzeniu programów za pomocą symulatora,
– Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami,
– Uzbrojenie obrabiarki: pomiary narzędzi
– Ustawieniu punktu zerowego detalu
– Wprowadzanie korekcji
– Pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce
– Symulacja na maszynie, wykonanie detalu

Słuchacz w wyniku kształcenia prowadzonego na kursie powinien umieć:
– dobierać narzędzia i parametry skrawania
– dokonywać pomiarów warsztatowych
– napisać program na podstawie rysunku wykonawczego
– dokonać pomiaru narzędzi
– edytować programy
– uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie
– zapisywać wprowadzone zmiany
– dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki
– przeprowadzić obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
– dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyrobów

 

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)
Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczenie na druku MEN:  “OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”

– Certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu:
“Obsługi i programowania obrabiarek CNC

 

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH.