KURS 60 H – 6 dni

60H – “OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
+ RYSUNEK TECHNICZNY

1 TYDZIEŃ – 6 DNI

2400,00 zł

CENA PROMOCYJNA 2000,00ZŁ


 Układy sterowania: SINUMERIK, HEIDENHAIN

 

TERMINY:

 TERMINY SZKOLEŃ NA DRUGĄ POŁOWĘ ROKU, ZOSTANĄ PODANE POD KONIEC MAJA

OD CZERWCA LIPCA BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W KURSACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS

JUŻ NIE DŁUGO ZAMIEŚCIMY INFORMACJE NA STRONIE I FACEBOOKU.

Informacje
Specjalista ds. szkoleń
Monika Szafarz
Tel.  720-803-008 lub

Wiesław Łoza
Tel. 889-936-451

 

Kurs 60 h “Operator – Programista CNC”

Pozwala na zdobycie solidnych podstaw z zakresu obsługi i programowania tokarek oraz frezarek CNC: SINUMERIK, HEIDENHAIN

Ponad to na kursie jest omawiana tematyka:
– rysunku technicznego maszynowego
– metrologii warsztatowej

– budowy obrabiarek
– narzędzi skrawających oraz ich doboru
– programowania obrabiarek CNC – za pomocą kodów ISO
– programowania obrabiarek CNC – dialogowe za pomocą (cykli obróbczych)
– zajęcia praktyczne przy tokarce oraz frezarce CNC

 

 

OPIS TREŚCI SZKOLENIA

I – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE (5 godz.)
Zasady BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC.
Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
– Osie sterowane, oznaczenie osi.
Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
– Tokarki.
– Frezarki.
– Centra obróbcze.
– Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC.
Zespoły napędowe.
– Układy pomiaru położenia i przemieszczenia.
Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
– narzędzia, uchwyty, przyrządy.
– Sondy do pomiaru detalu obrabianego.
– Sondy do pomiaru narzędzi
TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM (5 godz.)
Narzędzia skrawające:
– Materiały narzędziowe.
– Budowa narzędzi skrawających.
– Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę.
– Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO.
– Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji.
– Analiza otrzymanej dokumentacji technicznej i ustalenie. kolejności obróbki
Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
– Toczenie.
– Frezowanie.
– Wiercenie.
– Pogłębianie.
– Rozwiercanie.

II – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – WPROWADZENIE (2 godz.)
Komputerowe sterowanie numeryczne – wprowadzenie.
Układy sterowania numerycznego CNC.
Metody  programowania obrabiarek CNC.
Geometryczne podstawy obróbki CNC.
-układy współrzędnych i punkty detalu obrabianego.
Struktura programu obróbki:
Podprogramy.
Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych.
Programowanie w układzie absolutnym.
Programowanie w układzie przyrostowym.
Programowanie przemieszczeń liniowych.
Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych.
Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych.
Programowanie interpolacji kołowej.
Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji. długości narzędzia.
Programowanie czasowego postoju.
Programowanie cykli obróbkowych
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na TOKARCE CNC (3 godz.)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu

III – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na FREZARCE CNC (5 godz.)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu

IV – dzień szkolenia
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na TOKARCE CNC (5 godz.)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu

V – dzień szkolenia: Piątek
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC (ISO) – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Pisanie programów wybranych detali na FREZARCE CNC (5 godz.)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH (5 godz.)
Procedura uruchamiania maszyny – tryby pracy obrabiarki.
Mocowanie i ustawienie półfabrykatu.
Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
Ustawienie narzędzi.
Najazdy kontrolne.
Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę
Napisanie programu na obrabiarce
Symulacji obróbki na maszynie.
Wdrożenie nowego programu.
Pomiar wykonanego przedmiotu
Podsumowanie szkolenia
Egzamin

Omówienie egzaminu – rozdanie certyfikatów

VI – dzień szkolenia: Sobota
Zajęcia od 8:00 do 17:00 (10 godz. dydaktycznych)
RYSUNEK TECHNICZNY MASZYNOWY:
– Wprowadzenie do rysunku technicznego
– Rzutowanie prostokątne
– Widoki kłady i przekroje.
– Elementy i zasady wymiarowania.
– Zasady tolerowania wymiarów.
– Pasowania części maszyn.
– Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania.
– Oznaczenie chropowatości powierzchni.
– Dokumentacja techniczna

PROGRAM KURSU —–> wszystkie szczegóły w zakładce CNC
Program nauczania zatwierdzony przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra, pod nazwą zawodu:
„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu 821107.

 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ
1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie (decyduje data zgłoszenia):
https://www.cncmodern.pl/zgloszenia/

 

PŁATNOŚĆ:
W pierwszym dniu szkolenia należy dokonać wpłaty (całą kwotę)
Przelew na konto (całą kwotę)
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu trzeba podać dane firmy.
W cenę kursów wliczone są:
– obiady i przerwy kawowe dla uczestników kursu,
– materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, programy symulacyjne, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe
– zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w-angielsko-niemieckiej wersji językowej.

CENY SZKOLEŃ DLA FIRM, URZĘDÓW PRACY I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EFS USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 

 

 
GWARANTUJEMY:
– 100% SATYSFAKCJI !
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%  TEORIA – 20%
– ZAJĘCIA NA RZECZYWISTYCH MASZYNACH CNC

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia – jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności pozwalające na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek)
. Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarki sterowanej numerycznie.

Zajęcia praktyczne obejmują min.
– dobór  narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu wykonania pomiaru
– dobór narzędzi skrawających oraz ich parametrów do obróbki danej części
– ćwiczenia w tworzeniu programów za pomocą symulatora
– obsługę obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami
– uzbrojenie obrabiarki: pomiary narzędzi
– ustawienie punktu zerowego detalu
– wprowadzanie korekcji
– pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce
– symulacja na maszynie, wykonanie detalu

Słuchacz w wyniku kształcenia prowadzonego na kursie powinien umieć:
– dobierać narzędzia i parametry skrawania
– dokonywać pomiarów warsztatowych
– napisać program na podstawie rysunku wykonawczego
– dokonać pomiaru narzędzi
– edytować programy
– uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie
– zapisywać wprowadzone zmiany
– dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki
– przeprowadzić obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
– dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyrobów.

 

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)
Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczenie na druku MEN: „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
– Certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu:
“Obsługi i programowania obrabiarek CNC”

 

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH.