NX CAM

W CHWILI OBECNEJ NIE REALIZUJEMY SZKOLEŃ

Zapraszamy do kontaktu z  firmą
GM System (oddział)
ul. Staromiejska 75
35-231 Rzeszów
Tel.: (+48) 17 870 01 41

Szkolenie podstawowe
1. Frezowanie 2.5 osiowe
Czas trwania: 2dni
1.1.Ogólne zasady pracy z programem:
a. Organizacja interfejsu użytkownika
b.Dostosowywanie pasków narzędzi
c.Praca w różnychśrodowiskach programu (Gateway, Manufacturing)
d.Wyjaśnienie schematu przy opracowywaniu projektu
e.Wykorzystanie ustawieńoprogramowania (setupy, role)
f.Omówienie i struktura drzewa operacji
g.Wczytanie pliku CAD
h.Integracja pracy w CAM Express z systemami CAD
i.Tworzenie złożeń
j.Biblioteka materiałów i narzędzi
k.Operacje związane z modułem
l.symulacja obróbki
m.generowanie kodu
n.Generowanie dokumentacji technologicznej
1.2.
Operacje 2,5 osiowe typu Planar:
a.Planowanie
b.Obróbka zgrubna
c.Obróbka półwykańczająca
d.Obróbka wykańczająca
e.Obróbka wysp i kieszeni
f.Obróbka z osiami indeksowanymi
g.Wiercenie
h.Gwintowanie
i.Grawerowanie

 

42. Frezowanie 3osiowe
Czas trwania: 3 dni
2.1.Ogólne zasady pracy z programem:
a.Organizacja interfejsu użytkownika