Operator Wtryskarek

titel_3dtast

Kurs jest kierowany do osób podejmujących pracę lub chcących poszerzyć swoją wiedzę pracujących na stanowisku operatora wtryskarki.

 

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z właściwą obsługą wtryskarki, ustalaniem parametrów procesu wtryskiwania i umiejętnością reagowania w przypadku pojawiania się wad wyrobów wtryskiwanych. Aby słuchacz sprostał zadaniom przedstawionym powyżej należy go wyposażyć w wiedzę na temat właściwości tworzyw i ich zachowania się podczas przetwarzania. Z przetwarzaniem tworzyw sztucznym związane jest również powstawanie wad wynikłych z niewłaściwego ich przetwarzania.

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Część teoretyczna:

1. Tworzywa polimerowe, ich właściwości i zachowanie się podczas wtryskiwania.

2. Budowa i obsługa wtryskarki.

3. Omówienie procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych.

4. Parametry procesu wtryskiwania i ich ustalanie.

5.Wady wyrobów wtryskiwanych.

Część praktyczna:

1. Omówienie budowy wtryskarki.

2. Obsługa bieżąca wtryskarki i form wtryskowych.

3. Ustalanie parametrów procesu wtryskiwania i ich wpływ na wyroby wtryskiwane.

4. Wady wyrobów wtryskiwanych, ich rozpoznawanie i reagowanie.

Czas trwania kursu: 40godz.