Kurs CAM
Posted on: 24 września 2014, by : icsi

CAM (Computer-Aided Manufacturing) – wytwarzanie wspomagane komputerowo.

Oprogramowanie CAM – komunikuje się z maszyną sterowaną numerycznie (CNC) za pomocą tzw. postprocesora.

Postprocesor jest narzędziem zapewniającym poprawny format kody NC. Każda maszyna CNC wymaga odpowiedniego, zrozumiałego dla niej kodu. Producenci maszyn wyposażają swoje produkty w dodatkowe funkcje – urządzenia (np: sondy do pomiaru narzędzi, detalu, manipulatory roboty itp.), które mogą być obsługiwane z poziomu kodu NC, poprzez specjalną sekwencję lub specjalne dodatkowe funkcje M.