KFS – dla firm

KFS 2019 – zdobądź środki na dofinansowanie szkoleń w swojej Firmie!

 

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy będą prowadziły nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Ponad 11 000 zł do wykorzystania w ciągu roku na jedną osobę!

ETAPY DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS

ETAP I – Wybierz usługę szkoleniową z aktualnej oferty CNC MODERN.

ETAP II – Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.

ETAP III – Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

ETAP IV – Zrealizuj usługę szkoleniową w CNC MODERN.