RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY MASZYNOWY

Wymiar godzin: 10

 

TERMINY SZKOLEŃ:

– 2023 r. (wolne miejsca) – 1 dzień, (po zapisaniu się min. 5 osób)

SEKRETARIAT:

Informacje:
tel.  720-803-008

KURS RT [10 H]

Rysunek techniczny

499 zł

CENA BRUTTO *

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

 • wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, ćwiczenia, warsztaty, przykłady,
 • zajęcia praktyczne z rysunku technicznego, czytanie dokumentacji technicznej,
 • szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.

  Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, wyobraźnia przestrzenna.

  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych  oraz uzyskanie kwalifikacji, które pozwolą na czytanie rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej.

  Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

  Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

  Moduł: RYSUNKU TECHNICZNY MASZYNOWY
  • Formaty arkuszy
  • Rodzaje linii i ich zastosowanie
  • Tabliczki rysunkowe
  • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
  • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
  • Metodologia tworzenia przekrojów
  • Widoki kłady i przekroje
  • Elementy i zasady wymiarowania
  • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
  • Zasady tolerowania wymiarów
  • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
  • Pasowania części maszyn
  • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
  • Oznaczenie chropowatości powierzchni
  • Dokumentacja techniczna
  k

  Jak się zapisać ?

  • drogą elektroniczną – skorzystaj z zakładki ZGŁOSZENIA
   https://cncmodern.pl/zgloszenia/
  • osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
   w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania.

  GWARANTUJEMY !

  • nabycie konkretnych umiejętności!
  • szkolimy praktycznie 90%, teoria 10%;
  • dostęp do rysunków warsztatowych;
  • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej.
  • autorski skrypt naszych Wykładowców;
  • wysoki poziom szkolenia;
  • 99 % zadowolenia;

  Płatność ?

  Po wybraniu terminu kursu należy wpłacić zadatek – wpisowe.
  Pozostałą kwotę należy wpłacić w  pierwszym dniu szkolenia,
  na ten sam numer konta.
  Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy.

  W CENĘ KURSU WLICZONE SĄ:

  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
  • certyfikat w języku angielskim i niemieckim;
  • materiały dydaktyczne: skrypt, notes, długopis, prezentacje;
  • serwis kawowy;
  • konsultacje, po zakończonym kursie;
  • UBEZPIECZENIE.

  SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

  Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym (test wiedzy).
  Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

  • zaświadczenie według Rozporządzenia MEN:
   RYSUNEK TECHNICZNY MASZYNOWY;
  • certyfikat w języku angielskim:
   MACHINE TECHNICAL DRAWING
  • certyfikat w języku niemieckim:
   TECHNISCHE ZEICHNUNG DER MASCHINE

  PROFIL ABSOLWENTA:

  Ukończenie kursu daje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym.
  Absolwenci tego typu szkoleń, znajdują między innymi zatrudnienie w różnych sektorach przemysłu min. firmach produkcyjnych.

  KONTAKT

  [+48] 720-803-008

  33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

  FACEBOOK

  Facebook Pagelike Widget

  LOKALIZACJA

  CNC MODERN
  ul. Stefana Batorego 15
  35-005, Rzeszów.

  MAPA