Rysunek Techniczny

mgyonlE

Szkolenie z rysunku technicznego skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzbogacić lub zdobyć wiedzę z zakresu rysunku technicznego maszynowego.

Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych. Rysunek idealny czyli jaki. Rysunek techniczny a wymagania klienta lub dostawcy. Ogólne zasady analizy rysunku technicznego. Integralność  przywołanych norm. Błędy w analizie rysunku i ryzyko z nimi związane. Warstwy rysunku technicznego i ich znacznie. Rysunek a model 3D. Znaczenie poprawnej komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków. Rodzaje stosowanych linii. Przekroje. Rzutowanie europejskie i amerykańskie. Rodzaje wymiarów. Rodzaje tolerancji. Tolerancje geometryczne – podstawy.

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych.

(1 dzień 10godz.) SOBOTA

 

Opis adresatów: 

• Wszyscy, którzy nie pracują na co dzień z rysunkiem technicznym, a mają do czynienia z wyrobami posiadającymi dokumentację w postaci rysunków technicznych

• Pracownicy działów zakupów, działów handlowych, działów marketingu, działów obsługi klienta itp.

• Wszyscy początkujący i stawiający “pierwsze kroki” z rysunkiem technicznym

 

OFERTA SKIEROWANA GŁÓWNIE DLA FIRM 

CENA PROMOCYJNA 400zł

W TYM SZKOLENIU OBOWIĄZUJE WPŁATA ZALICZKI 200ZŁ PO PRZESŁANIU ZGŁOSZENIA

Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szkolenie ralizowane w formie wykładu – prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne.

1. Wprowadzenie do rysunku technicznego
a. formaty arkuszy
b. rodzaje linii i ich zastosowanie
c. pismo techniczne
d. podziałki
e. tabliczki rysunkowe
f. zastosowanie norm w rysunku technicznym
g. rzutowanie prostokątne metodą europejską
h. praktyczne zastosowanie rzutowania prostokątnego na przykładzie prostego modelu

2. Rozwinięcie zagadnienia rzutowania prostokątnego
a. podstawowe konstrukcje geometryczne stosowane w rysunku technicznym
b. wykonanie rzutów prostokątnych skomplikowanego modelu z zastosowaniem konstrukcji geometrycznych

3. Przekroje proste
a. metodologia tworzenia przekrojów prostych
b. oznaczenia przekroju prostego
c. wykonanie przekroju prostego na podstawie nieskomplikowanego modelu
4. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów prostych
a. wstęp do wymiarowania modeli na rysunkach technicznych maszynowych
b. wykonanie przekroju prostego na podstawie skomplikowanego modelu z zastosowaniem wymiarowania

5. Przekroje stopniowe
a. metodologia tworzenia przekrojów stopniowych
b. rozwinięcie zagadnienia wymiarowania
c. wykonanie przekroju stopniowego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania

6. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów stopniowych
a. tolerancje wymiarów; obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
b. wykonanie przekroju stopniowego na podstawie trudnego modelu z zastosowaniem wymiarowania i tolerancji wymiarów

7. Przekrój łamany prosty
a. metodologia tworzenia przekrojów łamanych
b. zasady rysowania gwintów i połączeń gwintowych
c. wprowadzenie zagadnienia chropowatości powierzchni
d. wykonanie przekroju łamanego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania, tolerancji wymiarów i oznaczania chropowatości powierzchni

8. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów łamanych
a. wprowadzenie tematyki tolerancji kształtu
b. wyznaczanie linii przenikania powierzchni walcowych
c. wykonanie przekroju łamanego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania, tolerancji wymiarów i oznaczania chropowatości powierzchni

9. Rysunek wykonawczy typu tuleja, tarcza
a. wprowadzenie tematyki tolerancji położenia
b. zasady rzutowania elementów typu tarcza i tuleja – półwidok – półprzekrój
c. wykonanie rysunku wykonawczego części maszynowej typu tarcza, tuleja na podstawie rzutu aksonometrycznego z zastosowaniem dotychczasowych tematów

10. Wały maszynowe
a. zasady rysowania i wymiarowania wałów maszynowych
b. wykorzystanie kładów miejscowych
c. oznaczanie charakterystycznych składowych wałów, np. nakiełków, podcięć obróbkowych, obróbki cieplnej dla danych powierzchni, wielowypustów
d. uszczelnienia wałów
e. wytyczne dotyczące chropowatości powierzchni, tolerancji wymiarów i tolerancji geometrycznych dla danych stopni wału – miejsc osadzenia łożysk, piast, uszczelnień
f. naniesienie na gotowym rysunku wału maszynowego wymiarów; potrzebnych przekrojów lub kładów; oznaczeń nakiełków, podcięć obróbkowych, obróbki cieplnej dla danych powierzchni, wielowypustów; chropowatości powierzchni, tolerancji wymiarów i tolerancji geometrycznych

11. Koła zębate walcowe
a. podstawowe parametry kół zębatych walcowych
b. obliczenia podstawowych parametrów koła zębatego walcowego
c. zasady rysowania i wymiarowania kół zębatych, tabliczka parametrów koła zębatego na rysunku wykonawczym
d. wykonanie rysunku wykonawczego koła zębatego walcowego o zębach prostych na podstawie podanych parametrów

12. Rysunek złożeniowy
a. czytanie rysunku złożeniowego, zasady przedstawiania złożeń i podawania istotnych wymiarów na rysunku złożeniowym
b. oznaczenia poszczególnych części na rysunku złożeniowym
c. wykonanie rysunku wykonawczego wybranego prostego elementu z rysunku złożeniowego
13. Rozwinięcie tematu rysunku złożeniowego
a. kontynuacja oznaczeń poszczególnych części na rysunku złożeniowym
b. wykonanie rysunku wykonawczego wybranego trudnego elementu z rysunku złożeniowego

14. Konstrukcje spawane
a. rodzaje połączeń spawanych, rodzaje spoin, oznaczenia spoin
b. wykonanie rysunku dla konstrukcji spawanej wg podanych wytycznych
15. Podsumowanie kursu, projektowanie w zespole
a. wykonanie krótkiego projektu w grupach kilkuosobowych

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

720-803-008