Programista CAM

 

Szkolenia rozpoczynamy od Sierpnia 2019 !

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAMIEŚCIMY NA STRONIE

GibbsCAM – jest komputerowym systemem programowania dla obrabiarek CNC, który jest prosty w użytkowaniu, ale jednocześnie niezwykle potężny. Podstawowa funkcjonalność systemu może zostać bez trudu rozszerzona poprzez dodanie opcjonalnych modułów. Intuicyjny interfejs graficzny użytkownika pozwala na łatwy dostęp do geometrii, narzędzi, ścieżki narzędzia, a także funkcji weryfikacji i przetwarzania końcowego. Elastyczne metody programowania pozwalają użytkownikom na szybkie tworzenie zoptymalizowanych programów CNC.
Sprawdzone procesy obróbkowe mogą zostać zachowane i ponownie wykorzystane w przyszłości, pozwalając na produkcję opartą na wiedzy (KBM – Knowledge Based Manufacturing).
Opcje modelowania spełniają wymagania produkcyjne dla tworzenia i modyfikacji szkieletów, powierzchni oraz brył. Zintegrowana opcja renderowania detalu umożliwia dynamiczną symulację, pokazując proces obróbkowy i wszelkie kolizje. Pełna integralność geometrii, procesów obróbkowych i ścieżki narzędzia pozwala na dokonanie
szybkich zmian i automatyczną aktualizację. Oprogramowanie GibbsCAM jest kompatybilne z systemami Windows8, Windows 7 oraz posiada certyfikat dla Windows Vista.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie naszego partnera:
http://www.5-axis.pl

 

PROGRAMISTA CAM (5 dni po 8godz., 40 godzin)

Projektowanie procesów wytwarzania CAD CAM w programie GibbsCAM

 

WYMAGANIA:
− umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym,
− podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni.
− znajomość podstaw CAD/CNC

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia – jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy umiejętności pozwalające na  samodzielne narysowanie detalu w  module CAD, oraz wygenerowanie kodu ISO na tokarkę CNC oraz frezarkę CNC, z użyciem CAMa, oprócz zagadnień z programowania CAM zawiera również podstawy projektowania CAD (w 2D i 3D)

 

Program szkolenia PROGRAMISTA CAM
Lp Moduł Temat Czas
1 Pierwsze kroki z GibbsCAM Interfejs 4
Podstawowe działania
Menu
Przestrzeń robocza
Palety
Listy
Okna dialogowe
Pasek zadań
Skróty klawiszowe
Układy współrzędnych
Ustawiania części
2 Tworzenie geometrii CAD Narzędzia CAD do tworzenia geometrii 4
Kształty i punkty łączące
Linia, punkt, okrąg, kształt
Krzywe, fazowanie, zaokrąglanie
Ekspert Geometrii
Wymiarowanie
Warstwy
Importowanie i eksportowanie plików
Bryły
Operacje na bryłach
3 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia 5
4 CAM Graficzna symulacja obróbki 3
Kreator, menedżer otworów
Edycja
Widok
Modyfikuj
Procesy
Dodatki
5 Toczenie Okno kontrola dokumentu 4
Przegląd tworzenia narzędzi
Typy płytek
Tworzenie narzędzia
Tworzenie operacji
Tworzenie procesów
Najazdy i wyjścia narzędzia
Znaczniki obróbki
Przegląd CPR
Generowanie kodu NC
6 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia 8
7 Frezowanie Okno kontrola dokumentu 4
Przegląd tworzenia narzędzi
Typy narzędzi
Tworzenie narzędzia
Tworzenie operacji
Tworzenie procesów
Najazdy i wyjścia narzędzia
Generowanie kodu NC
8 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia 8
40

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ


1) OSOBIŚCIE ul. Stefana Batorego 15 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Tel. 720-803-008

2) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie (decyduje data zgłoszenia):
https://www.cncmodern.pl/zgloszenia/

3) Telefonicznie 720-803-008
  

 

 

PŁATNOŚĆ:
W pierwszym dniu szkolenia należy dokonać wpłaty pierwszej raty gotówka, pozostałą część płatności należy wpłacić w ostatnim dniu kursu,
Przelew na konto – cała kwota.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu trzeba podać dane firmy.
W cenę kursów wliczone są:
– przerwy kawowe dla uczestników kursu,
– materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, programy symulacyjne, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe
– zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w-angielsko-niemieckiej wersji językowej.

CENY SZKOLEŃ DLA FIRM, URZĘDÓW PRACY I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EFS USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 

TERMINY:
OFERTA NIEDOSTĘPNA!

Po zebraniu grupy min. 5 – 6 osób

W TYM SZKOLENIU ZASTRZEGAMY SOBIE ZMIANĘ TERMINU, JEŻELI NIE  ZGŁOSI SIĘ ODPOWIEDNIA ILOŚĆ OSÓB!GWARANTUJEMY:
– 100% SATYSFAKCJI !
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%  TEORIA – 20%


ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.

 

 

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)
Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczeniem w języku polskim:
Programista CAM”
– Certyfikat w wersji angielskiej:
Programista CAM”

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH.