Programista CAM

 

Szkolenia rozpoczynamy od 26 sierpnia 2019!

 

ZW3D CAD/CAM – jest komputerowym systemem programowania dla obrabiarek CNC, który jest prosty w użytkowaniu, ale jednocześnie niezwykle potężny. Podstawowa funkcjonalność systemu może zostać bez trudu rozszerzona poprzez dodanie opcjonalnych modułów. Intuicyjny interfejs graficzny użytkownika pozwala na łatwy dostęp do geometrii, narzędzi, ścieżki narzędzia, a także funkcji weryfikacji i przetwarzania końcowego. Elastyczne metody programowania pozwalają użytkownikom na szybkie tworzenie zoptymalizowanych programów CNC.
Sprawdzone procesy obróbkowe mogą zostać zachowane i ponownie wykorzystane w przyszłości, pozwalając na produkcję opartą na wiedzy (KBM – Knowledge Based Manufacturing).
Opcje modelowania spełniają wymagania produkcyjne dla tworzenia i modyfikacji szkieletów, powierzchni oraz brył. Zintegrowana opcja renderowania detalu umożliwia dynamiczną symulację, pokazując proces obróbkowy i wszelkie kolizje. Pełna integralność geometrii, procesów obróbkowych i ścieżki narzędzia pozwala na dokonanie
szybkich zmian i automatyczną aktualizację.

 

 

PROGRAMISTA CAM 40 godzin (5 dni po 8 godz.)
poniedziałek – piątek 8:00 do 14:40

WYMAGANIA:
− umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym;
− podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
− znajomość podstaw CAD/CNC.

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia – jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy umiejętności pozwalających na  samodzielne narysowanie detalu w module CAD oraz wygenerowanie kodu ISO na tokarkę CNC oraz frezarkę CNC z użyciem CAMa. Oprócz zagadnień z programowania CAM, program zawiera również podstawy projektowania CAD (w 2D i 3D).

 

L.p.

PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAMISTA CAM

Liczba godzin
1 MODUŁ CAD

Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb
Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)
Omówienie różnych rodzajów szkicowania i edycji szkiców
Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania
Badanie poprawności wykonania szkicu
Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót
Wykorzystanie ścian i krawędzi modelu do rysowania nowego szkicu
Dodawanie zaokrągleń, faz, pochyleń
Wstawianie otworów i wykonywanie szyków
Wprowadzenie do szkicu 2D
Tworzenie podstawowej geometrii:
Punkty, linie i linie konstrukcyjne
Okręgi, Łuki i Elipsy
Prostokąt, Wielokąt
Splajny
Równania krzywych, krzywe połączone 2D
Odsunięcie, Krzywa połączona
Tekst, Gotowy szkic
Edycja krzywych (Zaokrąglanie, Fazowanie, Przytnij, Edycja splajnów)
Edycja szyku (Szyk, Przenieś, Kopiuj, Obróć, Lustro, Skala, Rozciągnij, Przenieś)
Więzy
Wymiarowanie
Bryły
Operacje na bryłach
Dokumentacja 2D
Wstęp do rysunku 2D
Elementy rysunku 2D
Tworzenie nowego rysunku 2D
Wstawianie widoków
Wyrwanie
Edycja widoków
Wymiarowanie w dokumentacji 2D
Importowanie i eksportowanie plików

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 godz.

2 Ćwiczenia praktyczne 8 godz.
3 MODUŁ CAM

Definicja ustawień środowiska CAM
Przejście z CAD do CAM
Wczytywanie geometrii do obróbki z pliku
Tworzenie przygotówki
Definiowanie bazy do obróbki
Tworzenie cechy i dodanie do cech operacji
Wybieranie narzędzia z biblioteki
Definiowanie narzędzia w menadżerze
Baza parametrów skrawania
Weryfikacja bryłowa
Szybka weryfikacja
Definiowanie postprocesora i maszyny
Generowanie kodu NC
Tworzenie operacji
Frezowanie 2x
Planowanie góry
Obróbka profilowa
Obróbka spiralna
Obróbka zigzag
Obróbka fazowań i zaokrągleń
Obróbka helikalna i z pochyleniem
Wiercenie
Omówienie operacji nawiercanie, wiercenie, pogłębianie, łamanie wióra, pogłębianie walcowe i gwintowanie
Parametry obróbki, ścieżki, połączeń między ścieżkami
Toczenie
Operacje tokarskie w ZW3D
Definicja profilu CAD do toczenia
Definicja profilu CAM do toczenia
Planowanie czoła
Toczenie zgrubne
Toczenie wykańczające
Rowkowanie
Wiercenie tokarskie
Gwintowanie
Odcinanie

 

 

 

 

 

 

 

 

8 godz.

4 Ćwiczenia praktyczne 16 godz.

 

 

TERMINY:
od 26.08.2019 r. do 30.08.2019r.

Po zebraniu grupy min. 5 – 6 osób

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ
Telefonicznie 720-803-008 lub 889-936-451
  

PŁATNOŚĆ:
Koszt całego szkolenia to: 1600zł
Po przesłaniu karty zgłoszeniowej należy dokonać wpłaty zaliczki, pozostałą kwotę należy wpłacić w pierwszym dniu szkolenia.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać dane firmy w przeciwnym razie FV zostanie wystawiona na dane z karty słuchacza

W cenę kursów wliczone są:
– przerwy kawowe dla uczestników kursu;
– materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, program w wersji testowej na 90 dni;
– zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat w angielsko-niemieckiej wersji językowej.

 

CENY SZKOLEŃ DLA FIRM, URZĘDÓW PRACY I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH PROJEKTY EFS USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE.

 

GWARANTUJEMY:
– 100% SATYSFAKCJI !
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%,  TEORIA – 20%


ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.

 

 SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)
Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczeniem w języku polskim:
Programista CAM”
– Certyfikat w wersji angielskiej:
Programista CAM”

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH