KURS PROGRAMISTA CAM

PROGRAMISTA CAM

Projektowanie procesów wytwarzania w systemach CAD/CAM


Wymiar godzin: 40

 • Szkolenie realizowane dla firm.

Informacje:
tel.  720-803-008

CAM [40 H]

Programista CAM

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
Wykład z prezentacjami multimedialnymi, zajęcia praktyczne z projektowania CAD, generowanie kodu z użyciem postprocesora.
Każdy uczestnik ma dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego z oprogramowaniem ZW3D.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy umiejętności pozwalających na  samodzielne narysowanie detalu w module CAD oraz wygenerowanie kodu ISO na tokarkę CNC oraz frezarkę CNC z użyciem CAMa. Oprócz zagadnień z programowania CAM, program zawiera również projektowanie CAD (w 2D i 3D).
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym;
 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa
 • znajomość podstaw rysunku technicznego.

Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej:

Nazwa modułu Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin praktycznych
CAD – komputerowe wspomaganie projektowania 2 14
CAM – komputerowe wspomaganie wytwarzania 2 1
Frezowanie 2x 2 5
Toczenie 2 5
Wiercenie 2 5
Razem 40 10 30

Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej:

Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

Moduł: CAD – komputerowe wspomaganie projektowania
 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb
 • Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)
 • Omówienie różnych rodzajów szkicowania i edycji szkiców
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania
 • Badanie poprawności wykonania szkicu
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót
 • Wykorzystanie ścian i krawędzi modelu do rysowania nowego szkicu
 • Dodawanie zaokrągleń, faz, pochyleń
 • Wstawianie otworów i wykonywanie szyków
 • Dokumentacja 2D
 • Wprowadzenie do szkicu 2D
 • Tworzenie podstawowej geometrii:
 • Punkty, linie i linie konstrukcyjne
 • Okręgi, Łuki i Elipsy
 • Prostokąt, Wielokąt
 • Splajny
 • Równania krzywych, krzywe połączone 2D
 • Odsunięcie, Krzywa połączona
 • Tekst, Gotowy szkic
 • Edycja krzywych (Zaokrąglanie,
 • Fazowanie, Przytnij, Edycja splajnów)
 • Edycja szyku (Szyk, Przenieś,
 • Kopiuj, Obróć, Lustro, Skala,
 • Rozciągnij, Przenieś)Więzy
 • Wymiarowanie
 • Bryły
 • Operacje na bryłach
 • Wstęp do rysunku 2D
 • Elementy rysunku 2D
 • Tworzenie nowego rysunku 2D
 • Wstawianie widoków
 • Wyrwanie
 • Edycja widoków
 • Wymiarowanie w dokumentacji 2D
 • Importowanie i eksportowanie plików
Moduł: CAM – komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Przejście z CAD do CAM
 • Wczytywanie geometrii do obróbki z pliku
 • Tworzenie przygotówki
 • Definiowanie bazy do obróbki
 • Tworzenie cechy i dodanie do cech operacji
 • Wybieranie narzędzia z biblioteki
 • Definiowanie narzędzia w menadżerze
 • Baza parametrów skrawania
 • Weryfikacja bryłowa
 • Szybka weryfikacja
 • Definiowanie postprocesora i maszyny
 • Generowanie kodu NC
 • Tworzenie operacji
Moduł: 2x FREZOWANIE
 • Frezowanie 2x
 • Planowanie góry
 • Obróbka profilowa
 • Obróbka spiralna
 • Obróbka zigzag
 • Obróbka fazowań
 • Obróbka zaokrągleń
 • Obróbka helikalna
 • Obróbka z pochyleniem
Moduł: WIERCENIE
 • Wiercenie
 • Nawiercanie
 • Wiercenie
 • Pogłębianie
 • Łamanie wióra
 • Pogłębianie walcowe
 • Gwintowanie
 • Parametry obróbki
 • Parametry ścieżki
 • Parametry połączeń między ścieżkami
Moduł: TOCZENIE
 • Toczenie
 • Operacje tokarskie w ZW3D
 • Definicja profilu CAD do toczenia
 • Definicja profilu CAM do toczenia
 • Planowanie czoła
 • Toczenie zgrubne
 • Toczenie wykańczające
 • Rowkowanie
 • Wiercenie tokarskie
 • Gwintowanie
 • Odcinanie
k

Jak się zapisać ?

 • drogą elektroniczną – skorzystaj z zakładki ZGŁOSZENIA
  https://cncmodern.pl/zgloszenia/
 • osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
  w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania.

GWARANTUJEMY !

 • nabycie konkretnych umiejętności!
 • szkolimy praktycznie 90%, teoria 10%;
 • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej.
 • autorski skrypt naszych Wykładowców;
 • wysoki poziom szkolenia;
 • 99 % zadowolenia;

Płatność ?

Po wybraniu terminu kursu należy wpłacić zadatek – wpisowe.
Pozostałą kwotę należy wpłacić w  pierwszym dniu szkolenia,
na ten sam numer konta.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać Nip firmy.

 

W CENĘ KURSU WLICZONE SĄ:

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • certyfikat w języku angielskim i niemieckim;
 • materiały dydaktyczne: skrypt, długopis, prezentacje;
 • oprogramowanie ZW3D z licencją do zainstalowania na swoim komputerze;
 • serwis kawowy;
 • konsultacje po zakończonym kursie;
 • UBEZPIECZENIE.

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym.
Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie na druku MEN:
  Programista CAM
 • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
  CAM Programmer
  CAM Programmierer 

PROFIL ABSOLWENTA:

Ukończenie kursu daje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji o programy CAD/CAM, zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy,oraz kraje skandynawskie.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA