CNC – COMPUTR NUMERICA CONTROL

OPERATOR – PROGRAMISTA CNC
“ZAWÓD NA DZIŚ NA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Zdobądź najbardziej poszukiwany zawód zostań Operatorem CNC i zmień swoje życie:

– Nauczymy Cię obsługi i programowania maszyn CNC niezależnie od twojego wykształcenia

– Zajęcia z praktykami ciągła pomoc wykładowcy sprawia że uczysz się bardzo szybko

Dowiedz się więcej o naszych kursach. Prześlemy ci BEZPŁATNY Informator Skrypt z informacjami.


Dlaczego warto ukończyć Kurs CNC – podnosić swoje kwalifikacje?
Wszystkie firmy w kraju i zagranicą, z sektora produkcyjnego m.in. samochodowego, zbrojeniowego, lotniczego, matrycowego i wielu innych, wykorzystują różnego rodzaju obrabiarki oraz maszyny CNC.
Samo Podkarpackie to ponad 80 firm zrzeszonych w klastrze Doliny Lotniczej to tutaj wytwarza się ponad 90 procent produkcji polskiego przemysłu lotniczego.
Ciągły rozwój branży i technologii to także nowe miejsca pracy.

W chwili obecnej każdy pracodawca wymaga zaświadczenie o ukończenia Kursu CNC.

“Osoby z wyższym wykształceniem mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracy – wynika z badań Narodowego Banku Polskiego, które publikuje “Gazeta Polska codziennie”.
Obecnie rynek nasycony jest już specjalistami w dziedzinie socjologii, historii, politologii czy marketingu i zarządzania.
Poszukiwani są natomiast pracownicy o niskich kwalifikacjach w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.

OKOŁO 70 PROC. NOWYCH MIEJSC PRACY JEST BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ [1].

1. http://www.hotmoney.pl/artykul/studia-ci-sie-juz-nie-przydadza-28177


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy Państwu Kursy o różnej liczbie godzin do wyboru i zróżnicowanym programie szkolenia:

– 60 H – Zdobycie wiedzy z zakresu obsługi, ustawiania i programowania obrabiarek: Tokarki i Frezarki CNC z układami sterowania FANUC + SINUMERIK + RYSUNEK TECHNICZNY

– 120H – Zdobycie wiedzy z zakresu obsługi, ustawiania i programowania obrabiarek: Tokarki i Frezarki CNC z układami sterowania FANUC + SINUMERIK + HEIDENHAIN + RYSUNEK TECHNICZNY
OFERTA SKIEROWANA GŁÓWNIE DO URZĘDÓW PRACY

 

Żaden kurs nawet w liczbie nawet 200 godzin nie zagwarantuje nauczenie się wszystkiego, najważniejsza jest praktyka – praca w firmie produkcyjnej, na kursie – szkoleniu nie da się przećwiczyć wszystkich zdarzeń – sytuacji z warsztatu.

Kurs CNC, możemy porównać do kursu Prawo jazdy kat B, który obejmuje 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki, czy robi z nas super kierowce – NIE!!!

 

NA KURSIE MAMY ZDOBYĆ SOLIDNE MOCNE PODSTAWY,  KTÓRE POZWOLĄ NAM SIĘ ODNALEŹĆ PRZY KAŻDEJ MASZYNIE STEROWANEJ NUMERYCZNIE!


JAKI KURS WYBRAĆ

– na te i inne pytania Państwo znajdziecie w zakładce —> FAQ


Czy liczba godzin jest wystarczająca? 

Zapewniamy że tak, gdyż tylko około 20% to czas poświęcony na zajęcia teoretyczne, wykłady z prezentacjami multimedialnymi, filmy instruktażowe, ćwiczeń z każdego modułu.
Każdy słuchacz otrzymuje skrypt – opracowany przez naszych wykładowców, zawarte są w nim wszystkie informacje niezbędne do realizacji zajęć: wykłady rysunki techniczne, wzory.
80% to czas przeznaczony na wszelkie formy aktywizujące uczestników – warsztaty i ćwiczenia, zajęcia praktyczne na symulatorach – pisanie programów przykładowych części na tokarce, frezarce CNC, oraz zajęcia przy Obrabiarkach CNC tokarka i centrum obróbcze.


GWARANTUJEMY:

– 100% SATYSFAKCJI !
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%  TEORIA – 20%
ZAJĘCIA NA RZECZYWISTYCH MASZYNACH CNC:
– TOKARKA Z UKŁADEM STEROWANIA FANUC
– CENTRUM OBRÓBCZE Z UKŁADEM STEROWANIA – SINUMERIK 808D
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.


Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób zamierzających podjąć prace na stanowisku: “OPERATOR- PROGRAMISTA CNC”

– bezrobotnych, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje
– pracujących które chciałyby zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności
– studentów i uczniów.


 Kurs odsłaniający tajniki pracy z maszynami CNC


CEL KURS
Celem kursu – jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności pozwalające na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z: obróbki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze tokarki i frezarki sterowanej numerycznie.


PROFIL ABSOLWENTA

Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
Z krajów europejskich wymienić można Irlandię, Anglię, Niemcy.


 WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

– umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym,
− dobry stan zdrowia,  braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
− umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym,
− podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni.
– wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa


PROGRAMY KURSÓW

Nasze programy nauczania są zatwierdzone przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra, pod nazwą zawodu: “Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu 821107.

Programy kursów zostały opracowane przez doświadczoną kadrę WYKŁADOWCÓW oraz PRAKTYKÓW  z firm produkcyjnych na aktualne potrzeby rynku pracy. Nasze programy są ciągle aktualizowana, aby nie odbiegać od dynamicznego rozwoju mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Naszym celem jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i kursów z zakresu CNC możemy szybko i dobrze przekazać Państwu wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Zajęcia praktyczne obejmują, min.
– ćwiczenia poprzez wykonywanie zadań: z rzutów prostokątnych, przekrojów, obliczania pola tolerancji, oznaczania chropowatości powierzchni oraz odchyłek kształtów i położenia
– ćwiczenia z posługiwania się dokumentacją technologiczną (czytanie i interpretacja),
– dobór  narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu wykonania pomiaru
– dobór narzędzi skrawających oraz ich parametrów do obróbki danej części
– ćwiczenia w tworzeniu programów za pomocą symulatora,
– Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami,
– Uzbrojenie obrabiarki: pomiary narzędzi
– Ustawieniu punktu zerowego detalu
– Wprowadzanie korekcji
– Pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce
– Symulacja na maszynie, wykonanie detalu

Słuchacz w wyniku kształcenia prowadzonego na kursie powinien umieć:
– dobierać narzędzia i parametry skrawania
– czytać dokumentację techniczną
– dokonywać pomiarów warsztatowych
– napisać program na podstawie rysunku wykonawczego
– dokonać pomiaru narzędzi
– edytować programy
– uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie
– zapisywać wprowadzone zmiany
– dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki
– przeprowadzić obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
– dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyrobów


SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)

Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczenie na druku MEN „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
– Certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej potwierdzający nabycie umiejętności z obsługi i programowania obrabiarek CNC

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH.

Poza zaświadczeniem i certyfikatami każdy Uczestnik otrzymuje
– INDYWIDUALNĄ KARTĘ SŁUCHACZA zawierającą oceny nabytej wiedzy i umie
jętności praktycznych na kursie.