COMPUTERIZEDNUMERICAL
CONTROL

Z

SPRAWDŹ ! Czy zawód Operatora – Programisty CNC jest dla Ciebie !

Wypełnij darmowy test wiedzy o zawodzie!

KLIKNIJ TUTAJ

CNC – skrót terminu:

Computerized Numerical Control,

czyli komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych

Zdobądź najbardziej poszukiwany zawód!
Zostań Operatorem CNC i zmień swoje życie!

Nauczymy Cię obsługi i programowania maszyn CNC.
Zajęcia z praktykami ciągła pomoc wykładowcy sprawia, że bardzo szybko się uczysz.
Dowiedz się więcej o naszych kursach.
Skontaktuj się z nami już dziś prześlemy Ci ofertę, bezpłatne materiały szkoleniowe.

Tel. +48 720-803-008
e-mail: [email protected] 

Dane identyfikacyjne zawodu

1.1 Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie kod zawodu: 722308”

1.2. Nazwy pokrewne zawodu:

 • Operator CNC.
 • Operator-programista CNC.
 • Operator obrabiarek numerycznych.
 • Ustawiacz maszyn CNC.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD

 • W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:
  7223 Metal working machine tool setters and operators.
 • Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
  Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.
Opis zawodu

2.1. Synteza zawodu

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie odpowiada za rozpoczęcie, przebieg i zakończenie obróbki wykonywania przedmiotu na obrabiarce sterowanej numerycznie.

Pracownik w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie wykonuje pracę związaną z:

 • uruchamianiem obsługą: tokarek, frezarek i innych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • rozpoczęciem procesu obróbki,
 • kontrolowaniem oraz zatrzymywaniem procesu obróbki,
 • ustawianiem wielkości korekcyjnych narzędzi obróbczych,
 • ustawianiem punktów zerowych przedmiotu obrabianego,
 • optymalizacją procesu obróbki,
 • tworzeniem i korygowaniem programów CNC,
 • kontrolą wymiarową detalu po wykonaniu na obrabiarce CNC,
 • wpisywanie korekcji po pomiarze i wykonaniu detalu.
Dlaczego warto ukończyć Kurs CNC - podnosić swoje kwalifikacje?

Wszystkie firmy w kraju i zagranicą, z sektora produkcyjnego m.in. samochodowego, zbrojeniowego, lotniczego, matrycowego
i wielu innych, wykorzystują różnego rodzaju obrabiarki oraz maszyny CNC.
Samo podkarpackie to ponad 100 firm zrzeszonych w klastrze Doliny Lotniczej. To tutaj wytwarza się ponad 90 procent produkcji polskiego przemysłu lotniczego. Ciągły rozwój branży
i technologii to także nowe miejsca pracy.

W chwili obecnej każdy pracodawca wymaga zaświadczenie o ukończenia kursu CNC

„Osoby z wyższym wykształceniem mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracy – wynika z badań Narodowego Banku Polskiego, które publikuje „Gazeta Polska codziennie”.
Obecnie rynek nasycony jest już specjalistami w dziedzinie socjologii, historii, politologii czy marketingu i zarządzania. Poszukiwani są natomiast pracownicy o niskich kwalifikacjach
w przemyśle, budownictwie i rolnictwie.
Około 70% nowych miejsc pracy jest bezpośrednio związanych z produkcją.
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy Państwu kursy o różnej liczbie godzin:

Żaden kurs, nawet w liczbie 200 godzin nie zagwarantuje nauczenia się wszystkiego.
Na kursie nie da się przećwiczyć wszystkich zdarzeń – sytuacji z warsztatu.

Kurs CNC możemy porównać do kursu prawo jazdy, który obejmuje 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki. Czy zrobi z nas najlepszego kierowcę? Nie!
Na kursie mamy zdobyć solidne i mocne podstawy,  które pozwolą nam się odnaleźć przy każdej maszynie sterowanej numerycznie!

Czy liczba godzin jest wystarczająca?

Zapewniamy że tak, gdyż tylko około 10% to czas poświęcony na zajęcia teoretyczne, wykłady z prezentacjami multimedialnymi, filmy instruktażowe, ćwiczeń
z każdego modułu.

Każdy słuchacz otrzymuje skrypt – opracowany przez naszych wykładowców. Zawarte są w nim wszystkie informacje niezbędne do realizacji zajęć: wykłady, rysunki techniczne, wzory.
90% to czas przeznaczony na wszelkie formy aktywizujące uczestników – warsztaty i ćwiczenia:  zajęcia praktyczne na maszynach CNC, pisanie programów przykładowych części na tokarce, frezarce CNC.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób zamierzających podjąć prace na stanowisku: "Operator - Programista CNC"
 • bezrobotnych, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje;
 • pracujących, które chciałyby zmienić zawód, nabyć nowe umiejętności;
 • studentów i uczniów;
 • mężczyzn oraz kobiet.
Jaki kurs wybrać?

Na to i inne pytania, znajdziecie Państwo odpowiedzi w zakładce poniżej:
 https://cncmodern.pl/faq-pytania-i-odpowiedzi/

Kurs odsłaniający tajniki pracy z maszynami CNC

Cel kursu:

Celem kursu – jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności pozwalających na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek).
Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z: obróbką skrawaniem, rysunkiem technicznym, planowaniem procesu technologicznego oraz programowaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze tokarki i frezarki sterowanej numerycznie.

Programy kursów:

Nasze programy nauczania są zatwierdzone przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty.
Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra, pod nazwą zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu 722308.
Programy kursów zostały opracowane przez doświadczoną kadrę wykładowców oraz praktyków z firm produkcyjnych. Nasze programy są ciągle aktualizowane, aby nie odbiegać od dynamicznego rozwoju mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych.
Naszym celem jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Dzięki obszernemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń oraz kursów z zakresu CNC możemy szybko
i dobrze przekazać Państwu wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Praktyka

Dla naszych kursantów jest najważniejsza.
Dlatego program kursu wypełniony jest indywidualną pracą, która przyspiesza zapamiętywanie fachowej wiedzy.
Kursanci pracują na maszynach CNC, poznając techniczną stronę obsługi, ustawiania i programowania obrabiarek CNC.

Zajęcia praktyczne obejmują, min.:
 • ćwiczenia poprzez wykonywanie zadań: z rzutów prostokątnych, przekrojów, obliczania pola tolerancji, oznaczania chropowatości powierzchni oraz odchyłek kształtów i położenia;
 • ćwiczenia z posługiwania się dokumentacją technologiczną (czytanie i interpretacja);
 • dobór  narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu wykonania pomiaru;
 • dobór narzędzi skrawających oraz ich parametrów do obróbki danej części;
 • ćwiczenia w tworzeniu programów za pomocą symulatora;
 • obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami,
 • uzbrojenie obrabiarki i pomiary narzędzi;
 • ustawieniu punktu zerowego detalu;
 • wprowadzanie korekcji;
 • pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce;
 • symulacja na maszynie, wykonanie detalu.
Słuchacz w wyniku kształcenia prowadzonego na kursie potrafi:
 • czytać rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
 • posługiwać się przyrządami pomiarowymi;
 • dokonywać pomiarów warsztatowych;
 • dobierać narzędzia i parametry skrawania;
 • napisać program na podstawie rysunku wykonawczego;
 • dokonać pomiaru narzędzi;
 • ustawiać punkty zerowe;
 • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki: tokarkę, frezarkę;
 • napisać program na obróbkę przykładowych elementów;
 • edytować programy;
 • dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki;
 • przeprowadzić obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 • dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyrobów.
 • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarce CNC.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA