POLITYKA PRYWATNOŚCI SZKOLEŃ

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI SZKOLEŃ

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma CNC MODERN Wiesław Łoza z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Stefana Batorego 15, 35-005 Rzeszów.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Zadzwoń lub napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:numer telefonu: 889-936-451adres poczty e-mail: [email protected] pocztowy: CNC MODERN Wiesław Łoza, ul. Stefana Batorego 15, 35-005 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z kontaktem w sprawie kursu organizowanego przez naszą firmę, bądź deklaracją przystąpienia do takiego kursu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę CNC MODERN Wiesław Łoza?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z Twoim uczestnictwem w kursie organizowanym przez firmę.

Podanie Twoich danych umożliwi nam:

 • Kontakt w sprawie kursu, którego jesteś lub byłeś zainteresowany;
 • Przeprowadzenie kursu z Twoją obecnością;
 • Prowadzenia dzienników zajęć;
 • Przeprowadzenie egzaminu (wewnętrznego, zewnętrznego);
 • Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do wydania zaświadczeń;
 • Wystawienie rachunku (faktury) za wykonane usługi;
 • Archiwizację dokumentów po zakończonym kursie

Jakie dane będą przetwarzane ?

Dane niezbędne do identyfikacji w ramach wykonywania usług takie jak Imię, Nazwisko, Miejsce urodzenia, Adres, NIP, Regon, PESEL dane kontaktowe takie jak email, numer telefonu, numer faxu, adres korespondencyjny, dane finansowe takie jak numer konta, inne niewymienione a niezbędne w procesie realizacji szkolenia, obraz z monitoringu.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Firma wymaga podania przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy i przeprowadzenia dokumentacji związanej w kursem, a także archiwizacji tej dokumentacji. Podanie nam Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże musisz wiedzieć, że niepodanie nam wymaganych danych nie pozwoli na Twoje uczestnictwo w kursie organizowanym przez firmę.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy CNC MODERN Wiesław Łoza w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy:
  • Twoje dane nie będą już potrzebne do realizacji celów wyznaczonych przez firmę;
  • Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
  • Cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niegodnie z prawem, a także w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
  • Twoje dane nie będą przetwarzane zgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a usunąć swoich danych;
  • Zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • Gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne w stosunku do Twojego sprzeciwu;
  • Żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz na podstawie umowy, którą zawarliśmy z Tobą.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez naszą firmę CNC MODERN Wiesław Łoza do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma może udostępnić Twoje dane osobowe w celu rozliczalności do biura usług księgowych, a także może przekazać je organom władzy publicznej walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z Twoim uczestnictwem w kursie dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia kursu.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane dla udokumentowanie spełnienia wymagań prawnych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie, w sposób wpływający Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA