KURS KONTROLER JAKOŚCI

KONTROLER JAKOŚCI

Wymiar godzin: 16

 

TERMINY SZKOLEŃ:

2023 r. (wolne miejsca) – WEEKENDOWY  tj. sobota, niedziela
– 1x Weekend po zapisaniu się min. 5 osób

SEKRETARIAT:

Informacje:
tel.  720-803-008 lub 889-936-451

KURS KJ [16 H]

Kontroler Jakości

900 zł

CENA BRUTTO *

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

 • wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, ćwiczenia, warsztaty, przykłady,
 • zajęcia praktyczne z rysunku technicznego, czytanie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno – pomiarowych.
 • opis problemu jakościowego,
 • szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa;

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych  oraz uzyskanie kwalifikacje, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie: „kontroler jakości”
zapoznanie się z zakresem obowiązków, oczekiwań pracodawców. Ważnym aspektem poruszanym na szkoleniu jest również radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
 • Formaty arkuszy
 • Rodzaje linii i ich zastosowanie
 • Tabliczki rysunkowe
 • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
 • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
 • Metodologia tworzenia przekrojów
 • Widoki kłady i przekroje
 • Elementy i zasady wymiarowania
 • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
 • Zasady tolerowania wymiarów
 • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
 • Pasowania części maszyn
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna
Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
 • Podstawowe terminy związane z metrologią
 • Metody pomiarowe
 • Błędy pomiarów
 • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
 • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
 • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
 • Dobór przyrządów pomiarowych
 • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
Moduł: KONTROLA JAKOŚCI
 • Wprowadzenie do kontroli jakości,
 • Rola metrologii w jakości produkcji
 • Podstawy systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2009,
 • System Zarządzania Jakością
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzanie zasobami
 • Pomiary, analiza, doskonalenie
 • Skuteczność kontroli jakości
 • KAIZEN, 5S ,
 • Rozwiązywanie problemów jakościowych
k

Jak się zapisać ?

 • drogą elektroniczną – skorzystaj z zakładki ZGŁOSZENIA
  https://cncmodern.pl/zgloszenia/
 • osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
  w celu ustalenia konkretnej daty oraz godziny spotkania.

GWARANTUJEMY !

 • nabycie konkretnych umiejętności!
 • szkolimy praktycznie 90%, teoria 10%;
 • dostęp do przyrządów pomiarowych
 • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej.
 • autorski skrypt naszych Wykładowców;
 • wysoki poziom szkolenia;
 • 99 % zadowolenia;

Płatność ?

Po wybraniu terminu kursu należy wpłacić zadatek – wpisowe.
Pozostałą kwotę należy wpłacić w  pierwszym dniu szkolenia,
na ten sam numer konta.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy.

W CENĘ KURSU WLICZONE SĄ:

 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • certyfikat w języku angielskim i niemieckim;
 • materiały dydaktyczne: skrypt, notes, długopis, prezentacje;
 • serwis kawowy;
 • konsultacje, po zakończonym kursie;
 • UBEZPECZENIE.

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym (test wiedzy).
Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie według Rozporządzenia MEN:
  KONTROLER JAKOŚCI;
 • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
  QUALITY CONTROLLER  / QUALITÄTSKONTROLLEUR

PROFIL ABSOLWENTA:

Ukończenie kursu daje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń, znajdują między innymi zatrudnienie w różnych sektorach przemysłu min. firmach produkcyjnych, jako Kontrolerzy jakości – Inspektorzy jakości.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA