Kontroler Jakości

KONTROLER JAKOŚCI = rysunek techniczny + metrologią warsztatową

 

Szkolenie pozwala uczestnikom uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku kontrolera jakości, zapoznać się z zakresem obowiązków, oczekiwań pracodawców. Ważnym aspektem poruszanym na szkoleniu jest również radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Szczegółowy program szkolenia;

I DZIEŃ – RYSUNEK TECHNICZNY

 1. Wprowadzenie do rysunku technicznego
  a. formaty arkuszy
  b. rodzaje linii i ich zastosowanie
  c. pismo techniczne
  d. podziałki
  e. tabliczki rysunkowe
  f. zastosowanie norm w rysunku technicznym
  g. rzutowanie prostokątne metodą europejską
  h. praktyczne zastosowanie rzutowania prostokątnego na przykładzie prostego modelu
 2. Rozwinięcie zagadnienia rzutowania prostokątnego
  a. podstawowe konstrukcje geometryczne stosowane w rysunku technicznym
  b. wykonanie rzutów prostokątnych skomplikowanego modelu z zastosowaniem konstrukcji geometrycznych
 3. Przekroje proste
  a. metodologia tworzenia przekrojów prostych
  b. oznaczenia przekroju prostego
  c. wykonanie przekroju prostego na podstawie nieskomplikowanego modelu
  4. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów prostych
  a. wstęp do wymiarowania modeli na rysunkach technicznych maszynowych
  b. wykonanie przekroju prostego na podstawie skomplikowanego modelu z zastosowaniem wymiarowania
 4. Przekroje stopniowe
  a. metodologia tworzenia przekrojów stopniowych
  b. rozwinięcie zagadnienia wymiarowania
  c. wykonanie przekroju stopniowego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania
 5. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów stopniowych
  a. tolerancje wymiarów; obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
  b. wykonanie przekroju stopniowego na podstawie trudnego modelu z zastosowaniem wymiarowania i tolerancji wymiarów
 6. Przekrój łamany prosty
  a. metodologia tworzenia przekrojów łamanych
  b. zasady rysowania gwintów i połączeń gwintowych
  c. wprowadzenie zagadnienia chropowatości powierzchni
  d. wykonanie przekroju łamanego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania, tolerancji wymiarów i oznaczania chropowatości powierzchni
 7. Rozwinięcie zagadnienia przekrojów łamanych
  a. wprowadzenie tematyki tolerancji kształtu
  b. wyznaczanie linii przenikania powierzchni walcowych
  c. wykonanie przekroju łamanego na podstawie prostego modelu z zastosowaniem wymiarowania, tolerancji wymiarów i oznaczania chropowatości powierzchni
 8. Rysunek wykonawczy typu tuleja, tarcza
  a. wprowadzenie tematyki tolerancji położenia
  b. zasady rzutowania elementów typu tarcza i tuleja – półwidok – półprzekrój

 

II DZIEŃ – KONTROLA JAKOŚCI + METROLOGIA

 1. 1. Wprowadzenie do kontroli jakości
  a. podstawy Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009
  b. system Zarządzania Jakością
  c. wymagania dotyczące dokumentacji
  d. odpowiedzialność kierownictwa
  e. zarządzanie zasobami
  f. realizacja wyboru
 2. Skuteczność kontroli jakości
  a. KAIZEN, 5S
  b. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
 3. Wprowadzenie do wykonywania pomiarów
  a. podstawowe terminy związane z metrologią
  b. klasyfikacja przyrządów do pomiaru długości i kąta.
  c. metody pomiarowe.
  d. właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych.
  e. błędy w pomiarach długości.
  f. sposoby opracowania wyników pomiaru oraz podstawy ich interpretacji.
  g. podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów.
  h. przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania.
  i. przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania.
  j. przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania.
  k płytki wzorcowe – materiały, klasy dokladności i zasady poprawnego zestawienia płytek w stosy.
  l. sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania.

 

Ćwiczenia:
 1. Pomiary przy pomocy podstawowych przyrządów pomiarowych
 2. Czytanie dokumentacji technicznej i technologicznej
 3. Opis problemu jakościowego

 

Metodyka:
wykład
ćwiczenia
warsztaty
przykłady
wykorzystanie przyrządów
Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.

 

TERMIN :
–  19 – 20 Październik 2019

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !
DECYDUJE DATA PRZESŁANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO !


ZAJĘCIA TRWAJĄ na tygodniu DWA DNI lub 1x weekend =>16 godz.

 

PŁATNOŚĆ

Koszt szkolenia – 800zł

W TYM SZKOLENIU OBOWIĄZUJE WPŁATA ZALICZKI 400ZŁ PO PRZESŁANIU ZGŁOSZENIA

W cenę kursów wliczone są:
– indywidualna karta słuchacza
– przerwy kawowe, poczęstunek dla uczestników kursu,
– materiały dydaktyczne: skrypt, notes przybory do pisania,
Opis adresatów:
– osoby poszukujące pracy na stanowisku KONTROLER JAKOŚCI

 

Szkolenie  kończy się EGZAMINEM

Zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w-angielsko-niemieckiej wersji językowej

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

720-803-008