O Nas

CNC MODERN –  INNOWACYJNE CENTRUM EDUKACYJNO-USŁUGOWE

Powstało w celu dostarczenia kompleksowej oferty w obszarze szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Od początku swojej działalności było ukierunkowane tylko na wąsko wyspecjalizowane branże techniczne.

Zapewniamy zwiększenie efektywności funkcjonowania firm produkcyjnych oraz ich rozwój poprzez:
– szkolenia pracowników;
– doradztwo – wsparcie techniczne;
– sprzedaż oprogramowania CAD/CAM;
– projektowanie CAD/CAM;
– optymalizacje, wdrożenie produkcji.

Współpracujemy przy realizacji usług szkoleniowych z podmiotami komercyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, które często są zleceniodawcami szkoleń w ramach realizowanych przez siebie projektów unijnych.
Firma posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno komercyjnych jak i dofinansowanych ze środków EFS. Swoje usługi realizujemy  na terenie wszystkich województw.


MISJĄ CNC MODERN jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju firm oraz usług szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby rynku o nowe, interesujące tematy. Promując ideę uczenia się dbamy o utrzymanie najwyższych standardów jakości usług.

Posiadamy niezbędne zaplecze, w pełni wyposażone sale szkoleniowe oraz park maszynowy na wysokim poziomie.

Doświadczenie jakie wynieśliśmy z tego zakresu, bogate zaplecze, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna z firm produkcyjnych doliny lotniczej gwarantuje wysoką jakość szkoleń oraz usług.


Firma CNC MODERN – Przedmiot działalności:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY EDUKACJI.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00118/2014.