SZKOLENIA BUR

SZKOLENIA DOFINANSOWANE OK. 90 % Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

Szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych . Dofinansowanie  szkoleń  realizowane będzie poprzez tzw. Operatorów Regionalnych. 

CNC MODERN NIE PROWADZI REKRUTACJI !
REALIZUJMY SZKOLENIA ZLECANE PRZEZ OPERATORÓW !

NIE MA PODANEGO TERMINU SZKOLENIA W BUR, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TEL. 880 -746-506

WYBIERZ OPERATORA

Operator przypisany jest do miejsce zamieszkania (lista Operatorów dla danych powiatów znajduje się poniżej)

k

E-Biznes System Sp. z o.o.

 • przemyski grodzki
 • przemyski ziemski
 • jarosławski
 • lubaczowski
 • przeworski
k

Wektor Consulting Sp. z o.o.

 • tarnobrzeski grodzki
 • tarnobrzeski ziemski
 • stalowowolski
 • mielecki
 • niżański
 • kolbuszowski
k

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.

 • rzeszowski grodzki
 • rzeszowski ziemski
 • dębicki
 • leżajski
 • łańcucki
 • ropczycko-sędziszowski
k

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

 • krośnieński grodzki
 • krośnieński ziemski
 • jasielski
 • brzozowski
 • sanocki
 • leski
 • bieszczadzki
 • strzyżowski

JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE ?

Zobacz jak wygląda ścieżka pozyskania dotacji z BUR na szkolenia w naszej placówce:

A

KROK 1: WYBÓR OPERATORA

Należy skontaktować się z wybranym Operatorem swojego miejsca zamieszkania i wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami (dostępny na stronie internetowej Operatora )

A

KROK 2: UMOWA

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji następuje podpisanie umowy z Operatorem, który rezerwuje dla Ciebie określoną pulę środków na dany okres czasu.

A

KROK 3: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Kontaktujesz się z nami Tel. 720-803-008  ustalamy termin szkolenie i zamieszczamy go
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) :
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=36054

A

KROK 4: USŁUGA SZKOLENIOWA

Realizacja usługi szkoleniowej.

A

KROK 5: OCENA SZKOLENIA W BUR

Po zakończeniu każda usługa rozwojowa musi zostać oceniona za pomocą elektronicznej ankiety dostępnej w BUR. BRAK WYPEŁNIONEJ ANKIETY UNIEMOŻLIWIA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA!

A

KROK 6: PŁATNOŚĆ

Firma szkoleniowa wystawia fakturę za zrealizowaną usługę, za którą Operator dokonuje płatności.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA