Szkolenia dofinansowane BUR

Szkolenia dofinansowane ok.90% z Bazy Usług Rozwojowych 

 

Szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych . Dofinansowanie  szkoleń  realizowane będzie poprzez tzw. Operatorów Regionalnych. 

Informujemy o możliwości dofinansowania z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) do 90% wartości szkolenia

CNC MODERN NIE PROWADZI REKRUTACJI !

REALIZUJMY SZKOLENIA ZLECANE PRZEZ OPERATORÓW !

 

JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE?

Zobacz jak wygląda ścieżka pozyskania dotacji z BUR na szkolenia w naszej placówce

WYBIERZ OPERATORA 

Operator przypisany jest do miejsce zamieszkania (lista Operatorów dla danych powiatów znajduje się poniżej)

 

OPERATORZY REGIONALNI

 


POWIAT

NAZWA OPER
ATORA

STRONA INTERNETOWA OPERATORA
– przemyski grodzki
– przemyski ziemski
– jarosławski
– lubaczowski
– przeworski
E-Biznes System Sp. z o.o. http://www.e-biznes-system.pl/
rzeszowski grodzki
– rzeszowski ziemski
– dębicki
– leżajski
– łańcucki
– ropczycko-sędziszowski
Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o. http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/
– tarnobrzeski grodzki
– tarnobrzeski ziemski
– stalowowolski
– mielecki
– niżański
– kolbuszowski
Wektor Consulting Sp. z o.o. http://www.cos-projekt.pl/
– krośnieński grodzki
– krośnieński ziemski
– jasielski
– brzozowski
– sanocki
– leski
– bieszczadzki
– strzyżowski
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. http://www.pakd.pl/

 

KROK 1: FORMULARZ

Należy wypełnić, dostarczyć osobiście lub wysłać do Operatora formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami (dostępny na stronie internetowej Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania – PSF – w danym województwie).

 

KROK 2: UMOWA

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji następuje podpisanie umowy z Operatorem, który rezerwuje dla Ciebie określoną pulę środków na dany okres czasu.

 

KROK 3: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Poszukujesz i wybierasz odpowiednie szkolenie CNC MODERN w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) tutaj:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=36054

 

KROK 4: USŁUGA SZKOLENIOWA

Realizacja usługi szkoleniowej

 

KROK 5: OCENA SZKOLENIA W BUR

Po zakończeniu każda usługa rozwojowa musi zostać oceniona za pomocą elektronicznej ankiety dostępnej w BUR. BRAK WYPEŁNIONEJ ANKIETY UNIEMOŻLIWIA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA!

 

KROK 6: PŁATNOŚĆ

Firma szkoleniowa wystawia fakturę za zrealizowaną usługę, za którą Operator dokonuje płatności.

 

INFORMACJE:

Specjalista ds. szkoleń w CNC MODERN
Monika Gajda
Tel.  720-803-008
Adres mail:  [email protected]

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 08:00 – 16:00