SZKOLENIA BUR

SZKOLENIA DOFINANSOWANE OK. 90 % Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

2024 r. – 2027 r.

Obecnie w województwie podkarpackim realizowanych jest 8 projektów w ramach działania 7.14 wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji oraz 4 projekty w ramach działania 7.9 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podkarpackie

CNC MODERN NIE PROWADZI REKRUTACJI !
REALIZUJMY SZKOLENIA ZLECANE PRZEZ OPERATORÓW !

NIE MA PODANEGO TERMINU SZKOLENIA W BUR, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TEL. 880 -746-506

WYBIERZ OPERATORA

Operator przypisany jest do miejsce zamieszkania (lista Operatorów dla danych powiatów znajduje się poniżej)

Projekty dla Osób dorosłych

PROJEKT 1
Subregion „ST”, w powiatach: tarnobrzeski, grodzki, niżański, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski
SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów
e-mail: [email protected]
tel. +48 17 777 61 00
strona internetowa: https://sagitum.pl/

PROJEKT 2
Subregion „SD”, w powiatach: dębicki, ropczycko-sędziszowski
Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka
ul. Stanisława Kadyiego 12, 38-200 Jasło
e-mail: [email protected], [email protected]
tel. +48 13 448 23 89, +48 453 406 660
strona internetowa: http://www.awalon.com.pl/kuznia-kwalifikacji-zawodowych

PROJEKT 3
Subregion „SB”, w powiecie: bieszczadzki
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
e-mail: [email protected]
tel. +48 604 672 009
strona internetowa: www.spdm.przemyska.pl

PROJEKT 4
Subregion „SRz”: miasto Rzeszów
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA
e-mail: [email protected]
tel. +48 663 155 126
strona internetowa: https://postawnasiebie.edu.pl

PARTNER – CDG PRO Sp. z o.o.
Świlcza 145B, 36-072 Świlcza
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.cdgpolska.pl

PROJEKT 5
Subregion „SR”, w powiatach: rzeszowski, łańcucki, strzyżowski
Horeca24 Sp. z o.o.
ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów
e-mail: [email protected]
tel. +48 663 155 800
strona internetowa: www.operacjaedukacja.pl

PARTNER – CDG PRO Sp. z o.o.
Świlcza 145B, 36-072 Świlcza
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.cdgpolska.pl  

PROJEKT 6
Subregion „SM”, w powiatach: mielecki, kolbuszowski
LOOTUS Joanna Jędrzejowska
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
e-mail: [email protected]
tel. +48 881 400 910, +48 728 545 785
strona internetowa: www.akademia.lootus.pl

PROJEKT 7
Subregion „SJ”, w powiatach: jarosławski, przeworski, leżajski
Stawil Sp. z o.o.

Aleja Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
e-mail: [email protected]
tel. +48 17 307 00 90
strona internetowa: https://www.stawil.pl/

PROJEKT 8
Subregion „SP”, w powiatach: miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski
Fundacja Amico
ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15A, 37-700 Przemyśl
e-mail: [email protected]
tel. +48 530 193 733
strona internetowa: https://amico.przemyska.pl/

PROJEKT 9
Subregion „SK”, w powiatach: krośnieński grodzki, jasielski, krośnieński ziemski
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów
e-mail: [email protected]
tel. +48 17 852 16 58
strona internetowa: www.szkolenia.caritas.rzeszow.pl

PARTNER – Pexon Sp. z o.o.
ul. Ignacego Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.pexon-szkolenia.pl

JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE ?

Zobacz jak wygląda ścieżka pozyskania dotacji z BUR na szkolenia w naszej placówce:

A

KROK 1: WYBÓR OPERATORA

Należy skontaktować się z wybranym Operatorem swojego miejsca zamieszkania i wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami (dostępny na stronie internetowej Operatora )

A

KROK 2: UMOWA

Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji następuje podpisanie umowy z Operatorem, który rezerwuje dla Ciebie określoną pulę środków na dany okres czasu.

A

KROK 3: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Kontaktujesz się z nami Tel. 720-803-008  ustalamy termin szkolenie i zamieszczamy go
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) :
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=36054

A

KROK 4: USŁUGA SZKOLENIOWA

Realizacja usługi szkoleniowej.

A

KROK 5: OCENA SZKOLENIA W BUR

Po zakończeniu każda usługa rozwojowa musi zostać oceniona za pomocą elektronicznej ankiety dostępnej w BUR. BRAK WYPEŁNIONEJ ANKIETY UNIEMOŻLIWIA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA!

A

KROK 6: PŁATNOŚĆ

Firma szkoleniowa wystawia fakturę za zrealizowaną usługę, za którą Operator dokonuje płatności.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA