Szkolenia dofinansowane BUR

Nowe możliwości szkoleniowe z dofinansowaniem z środków UE w 2019 r

 

Szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych . Dofinansowanie  szkoleń  realizowane będzie poprzez tzw. Operatorów Regionalnych. 

Dofinansowanie ok. 90 % wartości wybranego z Bazy Usług Rozwojowych szkolenia

Prosimy wstępnie potwierdzić chęć udziału w dofinansowanym szkoleniu, wybierając poniższy link:

 

O terminach rekrutacji do projektu, procedurach i terminach kursów zostanie przekazana kolejna informacja telefoniczna i e-mailowa. Wpis nie stanowi żadnych zobowiązań terminowych i finansowych dla słuchacza.

Program szkolenia:

 


Wektor Consulting Sp. z o.o.

Powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.  – Rekrutacja rozpoczęta link do formularzy  lub on-line http://www.cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.h…

http://www.cos-projekt.pl/


Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.

Powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski. 

http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/


Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski. 

http://www.pakd.pl/projekt


E-Biznes System Sp. z o.o.

Powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski.

http://www.e-biznes-system.pl/


Wkrótce podamy Państwu szczegóły procedur rekrutacyjnych, zasad dofinansowania wybranych w Bazie Usług Rozwojowych szkoleń zawodowych.