KURS 80 H

80H – “OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
+ RYSUNEK TECHNICZNY

 

Kurs – 80H – pozwala na zdobycie solidnych podstaw z zakresu obsługi i programowania Tokarek oraz Frezarek CNC z układami sterowania: FANUC, SINUMERIK,  ponad to na kursie jest omawiana tematyka:
– rysunku technicznego
– przyrządów kontrolno – pomiarowych,
– budowy obrabiarek,
– narzędzi skrawających oraz ich doboru.

 

PROGRAM KURSU —–> wszystkie szczegóły w zakładce CNC
Programy nauczania zatwierdzony przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki.
Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra, pod nazwą zawodu: “Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu 821107.

Nazwa szkolenia:

“OPERATOR PROGRAMISTA-  CNC”

Zakres szkolenia:
−  PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO,
−  PODSTAWY METROLOGII WARSZTATOWEJ,
−  BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE +BHP,
−  TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM,
−  PODSTAWY PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC (ISO),
−  PRAKTYCZNE USTAWIANIE OBRABIAREK CNC – TOKARKI – FREZARKI,

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ
Po kontakcie telefonicznym przesyłamy kartę zgłoszeniową na email, którą należy uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie, na adres: [email protected]
(decyduje data zgłoszenia):
INFORMACJE

Specjalista ds. szkoleń
Monika Gajda
Tel.  720-803-008

 

PŁATNOŚĆ:
W pierwszym dniu szkolenia należy dokonać wpłaty pierwszej raty gotówka, pozostałą część płatności należy wpłacić w ostatnim dniu kursu,
Przelew na konto – cała kwota.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu trzeba podać dane firmy.
W cenę kursów wliczone są:
– catering, przerwy kawowe dla uczestników kursu,
– materiały dydaktyczne: skrypty, notesy, przybory do pisania, programy symulacyjne, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe
– zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikat w-angielsko-niemieckiej wersji językowej.

Terminy szkoleń 2019 r.

Wrzesień

– Kurs TYGODNIOWY- Poniedziałek – Piątek – 80H od 09.09 do 20.09

 

Wrzesień – Październik

– Kurs WEEKENDOWY- Sobota Niedziela – 80H od 07.09 do 06.10

 

 

GWARANTUJEMY:
– NABYCIE KONKRETNYCH UMIEJĘTNOŚCI !
– SZKOLIMY PRAKTYCZNIE – 80%  TEORIA – 20%
– ZAJĘCIA NA RZECZYWISTYCH MASZYNACH CNC
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ KADRĘ INŻYNIERSKĄ Z PRAKTYCZNYM DOŚWIADCZENIEM Z FIRM PRODUKCYJNYCH DOLINY LOTNICZEJ I NIE TYLKO.

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia – jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności pozwalające na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek)
. Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarki sterowanej numerycznie.

 

Zajęcia praktyczne obejmują, min.
– ćwiczenia poprzez wykonywanie zadań: z rzutów prostokątnych, przekrojów, obliczania pola tolerancji, oznaczania chropowatości powierzchni oraz odchyłek kształtów i położenia
– ćwiczenia z posługiwania się dokumentacją technologiczną (czytanie i interpretacja),
– dobór  narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w celu wykonania pomiaru
– dobór narzędzi skrawających oraz ich parametrów do obróbki danej części
– ćwiczenia w tworzeniu programów za pomocą symulatora,
– Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, zarządzanie programami,
– Uzbrojenie obrabiarki: pomiary narzędzi
– Ustawieniu punktu zerowego detalu
– Wprowadzanie korekcji
– Pisanie programów wybranych detali bezpośrednio na obrabiarce
– Symulacja na maszynie, wykonanie detalu

Słuchacz w wyniku kształcenia prowadzonego na kursie powinien umieć:
– dobierać narzędzia i parametry skrawania
– czytać dokumentację techniczną
– dokonywać pomiarów warsztatowych
– napisać program na podstawie rysunku wykonawczego
– dokonać pomiaru narzędzi
– edytować programy
– uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie
– zapisywać wprowadzone zmiany
– dokonać symulacji programu na monitorze obrabiarki
– przeprowadzić obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
– dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej części

 

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA (egzamin końcowy)
Szkolenie kończy się egzaminem, uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują:
– Zaświadczenie na druku MEN: „OPERATOR – PROGRAMISTA CNC”
– Certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej potwierdzający nabycie umiejętności z zakresu:
“Obsługi i programowania obrabiarek CNC”

 

CERTYFIKATY SĄ UZNAWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH.