Projekty EFS – Zrealizowane

Rok 2014

1) Projekt “Szkolenia na miarę potrzeb pomorskich przedsiębiorstw”
S
zkolenia dla pracowników firmy FAMA Sp. z o. o. w Gniewie w wymiarze 80 godzin z zakresu:

– „OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE TOKAREK DMG Z UKŁADAMI STEROWANIA SINUMERIK 840D”
– „OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE FREZAREK DMG Z UKŁADAMI STEROWANIA SINUMERIK 840D”

 

Rok 2013

Projekt „Zmiana drogą do sukcesu Schwarte-Milfor Sp. z o.o.

„Operator maszyn sterowanych cyfrowo

OHP Strzyżow

„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC”

 

Rok 2012

Projekt “Rozwój zawodowy poprzez rozwój umiejętności technicznych”

Projekt UR-nowoczesność i przyszłość regionu „Obrabiarki sterowane numerycznie”.

Rok 2011

O projekcie

Projekt “Rozwój zawodowy poprzez rozwój umiejętności technicznych” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II “Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 “Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 304 (30K,274M) os. pracujących nie posiadających wykształcenia technicznego(średniego lub wyższego) z kadry pracowniczej MŚP poprzez rozwój umiejętności technicznych umożliwiających wzrost konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw w woj. śląskim, podkarpackim, wielkopolskim, małopolskim, pomorskie, mazowieckim i dolnośląskim RP w okresie 18m-cy trwania projektu.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszary całych w/w województw.

Skierowany jest do 304 pracowników (30 kobiet i 274 mężczyzn) wydelegowanych przez pracodawców z kadry pracowniczej MŚP nie posiadających wykształcenia technicznego (średniego/wyższego) z woj. śląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, małopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego w tym:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 – 30.11.2012

Tematy szkoleń:

– Obsługa i programowanie tokarek CNC (za pomocą komputera)

– Obsługa i programowanie frezarek CNC

– Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

– Podstawy programowania obrabiarek CNC w kodach ISO

– Podstawy programowania obrabiarek CNC w maszynowym systemie wspomagania

– Podstawy programowania obrabiarek CNC w zewnętrznym systemie wspomagania CAM

Rok 2010

Projekt – ZAWODOWO NA NOWO

Kurs CNC – obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie w ramach projektu „Zawodowo na nowo”

Szkolenie zawodowe – operator CNC