PROJEKTY EFS ZREALIZOWANE

ROK 2019

Projekt: „Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy”   w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 120 godzin dla 250 osób. Kurs zakończony był egzaminem czeladniczym.

Projekt: „Biznes potrzebuje zawodowców”   w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 120 godzin dla 120 osób. Kurs zakończony był egzaminem czeladniczym.

Projekt: „Specjalista”   w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – Programista CNC” w wymiarze 64 godzin dla 256 osób. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

Projekt: „Kompetencje zawodowe na miarę pracodawców w Pińczowskim Staszicu”   w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Projektowanie procesów technologicznych – technolog/ustawiacz CNC” w wymiarze 60 godzin. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – Programista CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – Programista CNC” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Nowa kwalifikacje szansą na awans zawodowy” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” w wymiarze 120 godzin. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

Projekt: „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC” w wymiarze 64 godzin. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

ROK 2018

Projekt: „Szansa na sukces” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – Programista CNC” w wymiarze 60 godzin. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

Projekt: „POWER do pracy – edycja II” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 120 godzin. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

Projekt: „Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 120 godzin. Kurs zakończony był egzaminem czeladniczym.

Projekt: „Biznes potrzebuje zawodowców” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 120 godzin. Kurs zakończony był egzaminem czeladniczym.

Projekt: „Specjalista” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator programista CNC” w wymiarze 64 godzin. Kurs zakończony był egzaminem TŰV Rheinland.

Projekt: „Pozytywne wzmocnienia wracają” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator programista CNC” w wymiarze 64 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator programista CNC” w wymiarze 64 godzin.

Projekt: „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem FANUC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarosławskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 120 godzin.

ROK 2017

Projekt: „Powrót na rynek pracy” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 80 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – Programista CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – programista CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Twoje życie – Twój wybór” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 90 godzin.

Projekt: „Aktywni w działaniu” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Dobry start w zawodową przyszłość” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek CNC” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Nowa droga do pracy – reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator CNC” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – Programista CNC” w wymiarze 100 godzin.

Projekt: „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Aktywny – start” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Młodzi – aktywni w świętokrzyskim!” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 96 godzin.

Projekt: „Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – moduł 1, moduł 2, moduł 3” w wymiarze 50 godzin.

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator – programista CNC  ze znajomością rysunku technicznego i technologii obróbki skrawaniem” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator Programista CNC” w wymiarze 60 godzin.

ROK 2016

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II)” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Młodzi na start” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator CNC” w wymiarze 60 godzin.

ROK 2015

Projekt: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 70 godzin.

Projekt: „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Programowanie CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Nowa praca – nowe możliwości!” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 150 godzin.

Projekt: „Czas na aktywność w Gminie Jawornik Polski” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” w wymiarze 80 godzin.

Projekt: „Wspólny cel – czas na pracę” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator CNC” w wymiarze 80 godzin.

Projekt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Kierunek nowe zatrudnienie” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC” w wymiarze 80 godzin.

ROK 2014

Projekt: „Szkolenia według potrzeb – szansą na trwałe zatrudnienie” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator CNC” w wymiarze 120 godzin.

Projekt: „Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 60 godzin.

Projekt: „Inwestycja w siebie – program szkoleń i aktywizacji zawodowej” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 50 godzin.

Projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC” w wymiarze 80 godzin.

Projekt: „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 50 godzin.

Projekt: „Akademia Młodych – dobre przygotowanie zawodowe szansą na atrakcyjną pracę” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 50 godzin.

Projekt: „Romska droga kariery” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 50 godzin.

Projekt: „Człowiek – najlepsza inwestycja” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – operator i programista obrabiarek sterowanych numerycznie” w wymiarze 50 godzin.

ROK 2013

Projekt:„Zmiana drogą do sukcesu Schwarte-Milfor Sp. z o.o.” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „Operator maszyn sterowanych cyfrowo”.

ROK 2011/2012

Projekt „Rozwój zawodowy poprzez rozwój umiejętności technicznych”

ROK 2010

Projekt: „Zawodowo na nowo” w ramach którego prowadzony był kurs pn. „CNC – obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA