ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU

Czy warto płacić więcej za kursy?

Na co zwracać uwagę przy wyborze kursu?

Jesteś wart tyle ile warte są Twoje umiejętności !

Zaświadczenie MEN 

To dokument wydawany, przez placówkę lub szkołę, która widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek.

Zaświadczenie MEN – To dokument wydawany, przez placówkę lub szkołę, która widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek. Reguluje je „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.”

Tu wymogi co do kursów są ściśle określone. Placówka do każdego kursu musi posiadać odpowiednio przygotowany program, całą dokumentację oraz, co najważniejsze, wykwalifikowaną kadrę, z uzasadnieniem wykształcenia i kwalifikacji do prowadzenia danego kursu.

Zaświadczenie MEN, jest dokumentem, który akceptują Pracodawcy.

UWAGA,
WIELE FIRM WYDAJE ZAŚWIADCZENIA NA WZORZE MEN, ZAMIAST WEDŁUG MEN!
To znaczy że wydają zaświadczenie wzorowane na zaświadczeniu MEN – chwyt marketingowy!

Certyfikat

Może go wydawać każda firma oraz każda osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Certyfikat?

Certyfikat – może być wystawiony przez każdą firmę, osobę prowadzącą działalność gospodarczą np. Jeżeli posiadam firmę budowlaną lub inną, mogę wystawić dowolny certyfikat.
Niestety w przypadku certyfikatu/ów łatwo można trafić na kompletnie bezwartościowy dokument, np. kurs instruktorski prowadzony przez osobę, która z wykształcenia i zawodu jest urzędnikiem.

Certyfikat w kilku językach?

Certyfikaty w pięciu językach – to kolejny „tani chwyt” wiele firm oferuje kilka certyfikatów w różnych językach, może okazać się że są nic nie warte, ale dopiero za granicą.

Certyfikat TÜV Rheinland

Dobrowolna certyfikacja personelu

CERTYFIKAT TÜV Rheinland
W związku z podjętą współpracą z TÜV Rheinland Polska oferujemy dodatkową dobrowolną certyfikację potwierdzającą zdobyte kompetencje ze szkoleń organizowanych przez CNC MODERN

Uzyskanie certyfikatu wiążę się z wniesieniem opłaty egzaminacyjnej oraz pozytywnym zdaniu egzaminu. Po szkoleniu zdobyta wiedza jest walidowana poprzez niezależny egzamin.

Co daje posiadanie certyfikatu TÜV Rheinland

Potwierdzenie kompetencji z zakresu szkoleń objętych certyfikacją – pozwala na uzyskanie certyfikatów w 3 językach (polskim, angielskim i niemieckim),
rozpoznawalność i akceptowalność certyfikatu na arenie międzynarodowej – zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy oraz przedstawienie siebie, jako osoby z wymaganymi kompetencjami,

TÜV Rheinland Polska jest niezależną jednostką certyfikującą na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce.
Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.

Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy jest formą sprawdzenia opanowanych wiadomości i umiejętności w zakresie danego zawodu. 

Egzamin czeladniczy jest formą sprawdzenia opanowanych wiadomości i umiejętności w zakresie danego zawodu. Osoba, która zdała egzamin uzyskuje świadectwo czeladnicze potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Dokument ten daje uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju i zagranicą.

Zakres wymagań egzaminacyjnych opisany jest szczegółowo w standardach wymagań egzaminacyjnych oraz w informatorach dla kandydatów przystępujących do egzaminu.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/egzaminy/egzamin-czeladniczy/

Nasze zaświadczenia są akceptowane przez Pracodawców

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Jakie uprawnienia musi mieć firma, aby wystawiać zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652):

  • Posiadać statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.
  • Posiadać wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
  • Posiadać wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).
  • Posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Jeżeli firma szkoleniowa nie posiada wyżej wymienionych wpisów, może jedynie wystawić CERTYFIKAT ukończenia kursu. Wystawianie jakichkolwiek zaświadczenia na mocy przepisów Ustawy o systemie oświaty lub Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej jest nielegalne. A takie zaświadczenie nie ma żadnej wartości.

Zwróć na to uwagę ! Nie daj się oszukać !
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami. Z chęcią rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Tel. 720-803-008

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA