KURS CNC 80H OPERATOR
PROGRAMISTA – ONLINE

» TERMINY SZKOLEŃ

Zapoznaj się z naszymi terminami szkoleń

OPERATOR-PROGRAMISTA CNC

Wymiar godzin: 80 (ONLINE):

 • Teoria zdalnie 40 godzin
 • Praktyka zdalnie 40 godzin

TERMINY SZKOLEŃ – Sam wybierz kiedy chcesz zacząć a kiedy skończyć kurs!

Informacje:
tel.  720-803-008 lub 889-936-451

KURS CNC ONLINE [80 H]

Operator – Programista
2000 zł
CENA BRUTTO *

UWAGA!
Jako Niepubliczna Placówka Kształcenia, wystawiamy zaświadczenia na drukach MEN, bez żadnej informacji że kurs odbył się online.
Rozporządzenia nie przewidują takich adnotacji.

Kurs CNC w formie online jest pełnowartościowy, realizowany program nie ulega zmianom w stosunku do kursu stacjonarnego!

N

Absolwent uzyskuje:

 • „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652);
 • Certyfikaty w języku angielskim, niemieckim.
 • Niniejszy kurs przygotowuje do wykonywania zawodu: “Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
  (kod zawodu 722308 Klasyfikacji Zawodów i Specjalności)

Po ukończeniu kursu:

Po ukończeniu kursu i uzyskaniu Zaświadczenia, absolwent może przystąpić do kolejnych egzaminów:

 • TUV Rheinland (zakończone certyfikatem TUV)
 • Egzaminu czeladniczego Izby Rzemieślniczej (zakończone świadectwem czeladniczym)

1. Ile czasu trwa kurs Operator – Programista online 80 godzin?

 Czas trwania kursu zależy przede wszystkim od kursanta.

Kurs realizowany jest online, polega na indywidualnym kształceniu ze wsparciem trenera (od 2 do 4 tygodni).
Czas dostępu do platformy edukacyjnej wynosi 8 tygodni od momentu zalogowania.

Zajęcia teoretyczne, odbywają z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz w formie spotkań online ( 4 godziny sam na sam trener – kursant, w dowolnie ustalonych terminach). Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie kursów zawodowych, posiadających odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji, filmów oraz testów sprawdzających wiedzę. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy, należy kontaktować się z obsługą portalu poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 880-746-506 infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Aby wziąć w udział w części I trzeba posiadać komputer z dostępem do internetu, przydatny będzie również mikrofon, kamera. Wszelkie oprogramowanie, które jest potrzebne na zajęciach dostarczymy  przed ich rozpoczęciem. W przypadku problemów, pomagamy w instalacji i skonfigurowaniu oprogramowania. Cały proces wymaga jedynie pobrania i zainstalowania dwóch programów tj. symulatorów CNC oraz programu Zoom.

Zajęcia praktyczne realizowane są na wirtualnych obrabiarkach CNC.

Po zakończeniu części online i zaliczeniu testów, kursant otrzymuje Zaświadczenie MEN oraz certyfikaty o ukończeniu kursu w wymiarze 80 godzin, może zakończyć edukację na tym etapie lub kontynuować naukę w formie hybrydowej, wybrać dostępny termin zajęć praktycznych i ukończyć kurs w łącznej liczbie tj.120 godzin.

2. Czy na dokumentach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

NIE! Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs online. Wzór jest wydawany na podstawie odpowiednich rozporządzeń. Rozporządzenia nie przewidują takich adnotacji.

3. Jak wygląda odbiór dokumentów?

Dokumentacja o ukończeniu kursu zostaje dostarczona do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zaliczenia egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana INPOST (warunkiem jest podanie odpowiedniego nr paczkomatu) lub listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: http://emonitoring.poczta-polska.pl/.

Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

4. Zalety kursów online:

 • nie musisz czekać na zabranie się grupy,
 • na kurs możesz zapisać się w dowolnym momencie,
 • nie masz z góry nałożonych godzin wykładów, dlatego realizujesz kurs kiedy masz na to czas i ochotę,
 • czas trwania kursu zależy wyłącznie od Ciebie,
 • po kursie online otrzymasz dokładnie takie same kwalifikacje jak w przypadku ukończenia kursu w formie stacjonarnej,
 • nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z dojazdami, wyżywieniem oraz noclegiem.

5. Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które chcą:

 • zaświadczeniem potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe
 • zdobyć nowy zawód
 • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie
 • zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu
 • podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy
 • uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy

6. Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wykształcenia podstawowego oraz ukończenie 18 roku życia, znajomość podstaw obsługi komputera.

7. Kiedy można rozpocząć kurs ?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu wpłaty.

8. Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.cncmodern.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć  ikonkę z napisem „dodaj do koszyka” a następnie „opłać zamówienie” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu +48 880-746-506.

Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: https://cncmodern.pl/kontakt), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: [email protected].

Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.

Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

9. W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu www.cncmodern.pl obsługują Przelewy24 (www.przelewy24.pl).
Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych.
Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

 • Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);
 • Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);
 • Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm

Generowanie faktury:

Aby wygenerować fakturę wystarczy w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć pole „Proszę o wystawienie faktury” oraz wypełnić dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie automatycznie wygenerowana na koncie kursanta po dokonaniu opłaty.

10. Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez CNC MODERN?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez www.cncmodern.pl do wysokości bonu szkoleniowego.

Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscylują w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny +48 880-746-506 przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy.

Szkoła CNC MODERN widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.18/00118/2014.

Podsumowując!
Jeśli zależy Ci na zdobyciu fachowej wiedzy, umiejętności oraz nauczenie się zawodu: Operatora – Programisty CNC,
najlepiej, najszybciej i najtaniej – CNC MODERN to najlepsze miejsce.

Program szkolenia:

Program kursu zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy pod nazwą zawodu:
„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” kod zawodu: 722308.
Zgodnie z § 71 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 2014 poz. 667)
Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi, filmy, zajęcia praktyczne z programowania. Każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z obsługą/programowaniem tokarki i frezarki CNC z układem sterowania Sinumerik 808D.
Na kursie realizowane są również zajęcia praktyczne z rysunku technicznego w zakresie wykonywania rzutów prostokątnych, wymiarowania, przekrojach, obliczanie pola tolerancji, dokonywania pomiarów z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych: suwmiarki, mikrometry, sprawdziany.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym;
 • podstawowa wiedza z matematyki, w zakresie: funkcji trygonometrycznych, układów współrzędnych na płaszczyźnie i w przestrzeni;
 • wymagania psychofizyczne: zainteresowania techniczne, wysoki poziom spostrzegawczości, zrównoważenie, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja zmysłowo-ruchowa.
Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podjęcie pracy w zawodzie: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”
Program szkolenia przewiduje teoretyczne i  praktyczne zajęcia. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i  umiejętności przy obsłudze obrabiarek CNC.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia powinien umieć:

 • czytać i interpretować rysunek techniczny oraz dokumentację techniczną;
 • posługiwać się przyrządami kontrolno–pomiarowymi;
 • określać kolejność operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych;
 • dobrać odpowiednie narzędzia oraz parametry obróbki do danej operacji;
 • przygotować obrabiarkę CNC do planowanej obróbki;
 • napisać program na obróbkę części;
 • przeprowadzić kontrolę jakościową wykonanej części;
 • wprowadzać korekcje w tabeli narzędzi;
 • przeprowadzić oraz powtórzyć program obróbki na obrabiarkach CNC;
 • edytować programy obróbcze oraz dokonywać ich korekt;
 • wykonywać konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej:
Nazwa modułu   Ilość godzin
zajęć
teoretycznych
Ilość godzin
zajęć praktycznych
Podstawy rysunku technicznego 5 5
Metrologia warsztatowa 0 2
Technologia obróbki skrawaniem 2 3
Budowa obrabiarek sterowanych numerycznie 3 2
Programowanie obrabiarek CNC 0 18
Zajęcia praktyczne na obrabiarkach CNC 0 20
Razem  60 10 50

Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

Opis treści szkolenia w zakresie modułu (należy kliknąć na tytuł celem rozwinięcia treści)

Moduł: PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO
 • Wprowadzenie do rysunku technicznego
 • Formaty arkuszy
  Rodzaje linii i ich zastosowanie
 • Tabliczki rysunkowe
 • Zastosowanie norm w rysunku technicznym
 • Rzutowanie prostokątne: metoda europejska, amerykańska,
 • Metodologia tworzenia przekrojów
 • Widoki kłady i przekroje
 • Elementy i zasady wymiarowania
 • Oznaczenia gwintów i połączeń gwintowych
 • Zasady tolerowania wymiarów
 • Obliczanie podstawowych parametrów wymiarów tolerowanych
 • Pasowania części maszyn
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna
 • Ustalanie baz obróbkowych
Moduł: METROLOGIA WARSZTATOWA
 • Podstawowe terminy związane z metrologią
 • Metody pomiarowe
 • Błędy pomiarów
 • Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów: suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów
 • Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania
 • Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania
 • Płytki wzorcowe – klasy dokładności, zestawienia płytek w stosy
 • Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania
 • Dobór przyrządów pomiarowych
 • Pomiary przykładowych części za pomocą przyrządów pomiarowych
 • Rola metrologii w jakości produkcji
Moduł: TECHNOLOGIA OBRÓBKI SKRAWANIEM
 • Podstawowe metody obróbki skrawaniem:
  – toczenie;
  – frezowanie;
  – wiercenie;
  – pogłębianie

  – rozwiercanie.
 • Materiały narzędziowe
 • Narzędzia skrawające – budowa
 • Parametry skrawania
 • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę
 • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO
 • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji
Moduł: BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • BHP – Przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Osie sterowane, oznaczenie osi
 • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC:
  – tokarki;
  – frezarki;
  – centra obróbcze;
  – inne maszyny CNC.
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 • Układy sterowania numerycznego CNC
 • Urządzenia do wymiany narzędzi
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:
  – narzędzia, uchwyty, przyrządy;
  – sondy do pomiaru detalu obrabianego;
  – sondy do pomiaru narzędzi.
Moduł: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC
 • Wprowadzenie do programowania –  CAD/CAM
 • Metody  programowania obrabiarek CNC
 • Planowanie procesu technologicznego
 • Struktura programu obróbki:
  – nazwa programu;
  – funkcje przygotowawcze G;
  – funkcje maszynowe ( pomocnicze) M;
  – funkcje technologiczne: S, F;
  – funkcje narzędziowe: T, D, H.
 • Programowanie funkcji pomocniczych
 • Programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych
 • Programowanie w układzie absolutnym
 • Programowanie w układzie przyrostowym
 • Programowanie przemieszczeń liniowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych
 • Programowanie interpolacji kołowej G2 i G3
 • Programowanie z użyciem korekcji narzędzia G41 i G42
 • Programowanie czasowego postoju
 • Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbczych
 • Programowanie funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami
Moduł: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA OBRABIARKACH CNC (tokarka i frezarka)
 • Obsługa techniczna obrabiarek CNC
 • Procedura uruchamiania maszyny
 • Mocowanie narzędzi
 • Ustalanie wartości korekcji narzędzi
 • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Pisanie programów z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK
 • Programowanie cykli stałych
 • Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki
 • Praca na obrabiarce w trybie ręcznym
 • Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym
 • Kontrola wymiarów
 • Modyfikacja programu obróbczego
 • Zachowanie się w sytuacjach awaryjnych
k

Jak się zapisać ?

 • drogą elektroniczną – po kontakcie telefonicznym 720-803-008, na wskazany e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia, którą należy uzupełnić i odesłać na adres naszego biura: [email protected] ;
 • osobiście w siedzibie firmy CNC MODERN na ul. Batorego 15, w godz. 8:00 do 16:00.

GWARANTUJEMY !

 • nabycie konkretnych umiejętności!
 • szkolimy praktycznie 80%, teoria 20%;
 • praktyka na maszynach CNC ze sterowaniami przemysłowymi w grupach max 5 osobowych;
 • zajęcia prowadzone przez kadrę inżynierską z praktycznym doświadczeniem z firmy produkcyjnych Doliny Lotniczej;
 • autorski skrypt naszych Wykładowców;
 • wysoki poziom szkolenia;
 • 100% zadowolenia;

Płatność ?

Przed rozpoczęciem kursu należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty zaliczki (przelewem).
Pozostałą część płatności należy uiścić w pierwszym dniu szkolenia, na ten sam numer konta.
Jeżeli faktura ma być wystawiony na firmę, to w formularzu należy podać NIP firmy

W cenę kursów wliczone są:

 • serwis kawowy dla uczestników;
 • symulator CNC do zainstalowania na swoim komputerze;
 • skrypt szkoleniowy, oraz w angielsko – niemiecki;
 • materiały dydaktyczne: notes, długopis, prezentacje, filmy;
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 • certyfikat w angielsko – niemieckiej wersji językowej;

SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie na druku MEN:
  Operator – Programista CNC;
 • certyfikat w wersji angielskiej i niemieckiej:
  CNC Programmer /Setter/Operator
  CNC Programmierer /Setzer/Operator

PROFIL ABSOLWENTA:

Ukończenie kursu w naszej firmie pozwala na zdobycie solidnych kwalifikacji zwiększenie mobilności zawodowej na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i globalnym. Absolwenci tego typu szkoleń nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują między innymi zatrudnienie w firmach doliny lotniczej oraz innych sektorach produkcyjnych tego regionu.
Z krajów europejskich wymienić można: Anglię, Belgię, Holandię, Francję, Irlandię Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy,oraz kraje skandynawskie.

KONTAKT

[+48] 720-803-008

33 1050 1562 1000 0091 4816 5211

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

LOKALIZACJA

CNC MODERN
ul. Stefana Batorego 15
35-005, Rzeszów.

MAPA